23.06.2007 15:48:15
Izomerie a konformace v organické chemii
Je to ďábel... „Konečně se potvrdilo to, co už všichni dlouhou dobu Víme. Je velmi podivuhodné, že se tyto zvláštní „vady“ objevily na fotce až po stáhnutí fotky na pevný disk PC (všimněte si výrazu MC, nechtěl bych být tím studentem…).“
Je to ďábel... „Konečně se potvrdilo to, co už všichni dlouhou dobu Víme. Je velmi podivuhodné, že se tyto zvláštní „vady“ objevily na fotce až po stáhnutí fotky na pevný disk PC (všimněte si výrazu MC, nechtěl bych být tím studentem…).“


Konstituční izomery
Řetězové izomery
butan methylpropan
butan methylpropan
Polohové izomery
propan-1-ol propan-2-ol
propan-1-ol propan-2-ol
Skupinové izomery
ethanol dimethylether
ethanol dimethylether
Tautomery
acetaldehyd - aldoforma ethenol - enolforma
acetaldehyd ethenol
aldoforma enolforma
 
Kliknutím se dostaneš na hlavní stránku arénů Kliknutím se dostaneš na hlavní stránku arénů Azulen C10H8 Azulen C10H8
naftalen azulen
Stereoizomery
konfigurační izomery
geometrické izomery
cis-trans Z/E
cis-1,2-diethylcyklohexan trans-1,2-diethylcyklohexan
cis -1,2-diethylcyklohexan trans -1,2-diethylcyklohexan
(Z) -1,2-diethylcyklohexan (E) -1,2-diethylcyklohexan
cis-trans Z/E
cis-but-2-en trans-but-2-en
cis-but-2-en trans-but-2-en
(Z) -but-2-en (E) -but-2-en
(Z) - pent-2-en (E) - pent-2-en
cis - pent-2-en trans - pent-2-en
(Z) - pent-2-en (E) - pent-2-en
Molekuly v molcon (po otevření zadej rotation a dále difference)
Váš počítač může k funkčnosti vyžadovat stažení programu molcon (klikni)
anti-periplanární ethan syn-periplanární ethan
cis-vaničková cyklohexan trans-židličková cyklohexan
trans-židličková methylcyklohexan
cis-but-2-en trans-but-2-en trans-stilben
optické izomery - optické antipody
2-methylpent-1-ol (+)-2-methylpent-1-ol
(-)-2-methylpent-1-ol (+)-2-methylpent-1-ol
D-(+)-glyceraldehyd L-(-)-glyceraldehyd
D-(+)-glyceraldehyd L-(-)-glyceraldehyd
D-(+)-glukosa L-(-)-glukosa
D-(+)-glukosa L-(-)-glukosa
D-(-)-fruktosa L-(+)-fruktosa
D-(-)-fruktosa L-(+)-fruktosa
Molekuly v molcon (po otevření zadej rotation a dále difference)
a-D-glukopyranosa b-D-glukopyranosa b-L-glukopyranosa L-glyceraldehyd
D-alanin L-alanin D-fenylalanin L-fenylalanin D-serin L-serin D-tyr L-tyr L-cystein

* Pozn.: tzv. chirální uhlík ma čtyři různé substutuenty. Sloučenina s chirálním či chirálními uhlíky způsobuje otáčivost polarizovaného světla. Otáčení vpravo se značí (+), otáčení vlevo (-). Písmena D a L vyjadřují u monosacharidů polohu skupiny OH na předposledním uhlíku.

Konformace
ethan - anti-periplanární konformace ethan - syn-periplanární konformace
anti-periplanární syn-periplanární
Newtonovy projejkční vzorce
ethan - anti-periplanární konformace ethan - syn-periplanární konformace
anti-periplanární syn-periplanární
"tedy, skoro"
konformace vaničková cyklohexanu konformace židličková cyklohexanu
vaničková konformace židličková konformace

ANORGANIC[názvosloví][strukturní vzorce][rovnice][chemie prvků]
ORGANIC[názvosloví][rovnice][reakční mechanismy][pravidla a pojmenované reakce]
[alkany][alkeny][alkiny][areny][hydroxysloučeniny][karbonylové sloučeniny][ kyseliny a jejich deriváty] [halogenderiváty][slouč. N, S, P, As a B][polymery]
OBECCHEM[tabulka][programy]
MATCHEM[výpočty vzorců][výpočty z rovnic][roztoky]
BIOCHEM[sacharidy][lipidy][heterocyklické sloučeniny][bílkoviny][biocykly][přírodní látky]
ANALYTIC[spektra][indikátory][činidla][důkazy prvků][pH]
GEOCHEM[minerály][krystaly]
HISTORCHEM [objevitelé][ osobnosti][humor]
CHEMICKÁ FYZIKA A FYZIKÁLNÍ CHEMIE[orbitaly][atomové jádro][pH][elektrochemie][radiochemie][chemická kinetika][termochemie][molekulová fyzika]