02.04.2005 22:26:59
Orbitaly
Válka v Afgánistánu
Západ slunce: Idilický večer v táboře Severni aliance, válečník MC se vitězně vrací i se svojí nablýskanou valaškou. Byl to další skvělý den pro demokracii.

Orbitaly - odkaz na top stránky ze Sheffieldské university Orbitaly - odkaz na top stránky ze Sheffieldské university

Wolfgang Pauli (25.4.1900 - 15.12.1958)

PRAVIDLA O ZAPLŇOVÁNÍ ORBITALU
Pauliho princip výlučnosti - v jednom orbitalu mohou být maximálně dva elektrony, lišící se hodnotou spinového kvantového čísla.
Hundovo pravidlo - V degenerovaných orbitalech vznikají elektronové páry teprve po zaplnění každého orbitalu jedním elektronem. Všechny nespárované elektrony mají stejný spin.
Orbitaly s energií nižší se zaplňují dříve než orbitaly s energií vyšší.

Friedrich Hermann Hund (4.2.1896 Karlsruhe - 31.3.1997 Karlsruhe)

Pauli Hund
Robert Lancashire - d orbitaly Orbitaly Grandiózní orbitalová tabulka budoucnosti Orbitaly
Hybridizace orbitalů Atomové a molekulové orbitaly Hybridizace orbitalů tvar
teorie

sp

teorie

sp2

teorie

sp3

teorie

sp3d

teorie

sp3d2

Odjinud: orbitaly včetně molekulových, prohlížeč ke stažení na těchto stránkách zde

přehled: sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2 teorie: sp, sp2, sp3,sp3d,sp3d2

podrobně: [BeH2][C2H2][C2H4][BF3][ SO2][CH4][NH3][H2O][ SbF5][TeCl4][ClF3][ I3-1][SF6][IF5][ XeF4]


[nahoru][atomové jádro][pH][fyzikální chemie a chemická fyzika][go home]


ANORGANIC[názvosloví][strukturní vzorce][rovnice][chemie prvků]
ORGANIC[názvosloví][rovnice][reakční mechanismy][pravidla a pojmenované reakce]
[alkany][alkeny][alkiny][areny][hydroxysloučeniny][karbonylové sloučeniny][ kyseliny a jejich deriváty] [halogenderiváty][slouč. N, S, P, As a B][polymery]
OBECCHEM[tabulka][programy]
MATCHEM[výpočty vzorců][výpočty z rovnic][roztoky]
BIOCHEM[sacharidy][lipidy][heterocyklické sloučeniny][bílkoviny][biocykly][přírodní látky]
ANALYTIC[spektra][pH][indikátory][činidla][důkazy prvků]
GEOCHEM[minerály][krystaly]
HISTORCHEM [objevitelé][ osobnosti][humor]
CHEMICKÁ FYZIKA A FYZIKÁLNÍ CHEMIE[orbitaly][atomové jádro][pH][elektrochemie][radiochemie][chemická kinetika][termochemie][molekulová fyzika]