02.11.2004 21:24:16
Chemická kinetika
[chemická kinetika a chemická rovnováha][princip akce a reakce]
Usama bin Ladin
Záznam z tajné porady Al-Kajdy "...no já bych ti to Usaminďo Binďo řek tak,že Chrastavu necháme, New York zbouráme, co ty na to ?”


[chemická kinetika a chemická rovnováha - zákon o působení aktivní hmoty a zákon Guldberg-Waagův]
[princip akce a reakce - princip Le Chatelierův]


Katalýza z VŠ [html-odjinud] [pdf-zde]
Chemické reaktory

Java applety Java applety

1A Kinetika plynů A - závislost na reaktantech, koncentraci, teplotě a aktivační energii
1B Kinetika plynů B - závislost na koncentraci
1C Kinetika plynů C
1D Kinetika plynů D
1E Kinetika plynů E
2A Závislost koncenrace oxidu dusičného na čase při rozkladu na oxid dusičitý a kyslík A
2B Závislost koncenrace oxidu dusičného na teplotě při rozkladu na oxid dusičitý a kyslík B
3 Závislost koncenrace oxidu dusičitého na čase při rozkladu na oxid dusnatý a kyslík
4 Srážková teorie - závislost účinnosti srážek na energii (teplotě) a orientaci molekul
5 Reakce vodíku s jódem
Applety: [jádro][molekulová fyzika][kinetika][radiační chemie][rovnováha][orbitaly][rovnice][titrační křivky][video]

ANORGANIC[názvosloví][rovnice][chemie prvků]
ORGANIC[názvosloví][rovnice][reakční mechanismy][pravidla a pojmenované reakce][alkany][alkeny][alkiny][areny][hydroxysloučeniny][karbonylové sloučeniny][ kyseliny a jejich deriváty] [halogenderiváty][slouč. dusíku, síry, fosforu, arsenu a bóru][polymery]
OBECCHEM[tabulka][vzorce][programy]
MATCHEM[výpočty vzorců][výpočty z rovnic][roztoky]
BIOCHEM[sacharidy][heterocyklické sloučeniny][biocykly][přírodní látky]
ANALYTIC[spektra][pH][indikátory][činidla][důkazy prvků]
GEOCHEM[minerály][krystaly][radiochemie]
HISTORCHEM [objevitelé][ osobnosti][humor]
CHEMICKÁ FYZIKA A FYZIKÁLNÍ CHEMIE[orbitaly][atomové jádro][pH][elektrochemie][termochemie][molekulová fyzika]