25.04.2003 14:29:01
Titrační křivky

nádobí na titraci chemické nádobí na titraci titrace sestavování aparatury na titraci
Applety: titrační křivky1 titrační křivky acidobazických titrací titrační křivky2 titrační křivky acidobazických titrací titrační křivky3 titrační křivky acidobazických titrací
Titrace silné zásady silnou kyselinou (lze použít všechny uvedené indikátory)
Zleva methyloranž, methylčerveň, bromkresolová zeleň, fenolftalein
Titrace slabé zásady silnou kyselinou (vhodné methyloranž a methylčerveň)
Zleva methyloranž, methylčerveň, bromkresolová zeleň, fenolftalein
Titrace silné kyseliny silnou zásadou (lze použít všechny uvedené indikátory)
Zleva methyloranž, methylčerveň, bromkresolová zeleň, fenolftalein
Titrace slabé kyseliny silnou zásadou (vhodný fenolftalein)
Zleva methyloranž, methylčerveň, bromkresolová zeleň, fenolftalein
Applety: [jádro][molekulová fyzika][kinetika][radiační chemie][rovnováha][orbitaly][rovnice][titrační křivky][video]

[zjednodušený přehled indikátorů][přehled indikátorů i se vzorci][pH]

[nahoru][indikátory][organická chemie][go home]