01.02.2009 09:46:57
Indikátory a barviva
Klik k portrétu Václava Havla

Analogie ebonitové tyče a liščího ohonu. MC-ho chundelatá hlava a Vašík Havlů.Takto to vypadá, když se MC snaží dostat do hlavy nové nápady.

Indikátory [acidobazické][metalochromní][oxidačně-redukční]
Acidobazické indikátory
[přehled indikátorů i se vzorci][zjednodušený přehled indikátorů][titrační křivky]
Výroby:[methyloranže][methylčerveně][kongačerveně]
Kyselé a zásadité formy:[fenolftaleinu][thymolftaleinu][methyloranže][methylčerveně][kongačerveně]
Universální indikátor Čůta-Kámen
Titrační křivky
Metalochromní indikátory
[využití met.ind.][vzorce][chelatony][chelatometrie]
Další podrobné informace na http://mujweb.atlas.cz/www/polavolt/anorg/dodatky/titrace/komplexometrie/indikatory/
V případě, že server mujweb není přístupný nebo máte tyto stránky straženy mimo internet jsou tyto informace přístupné též zde
Oxidačně-redukční indikátory
Barviva s fluorescencí
Applet: virtuální laboratoř Applet: virtuální laboratoř

[nahoru][pH][analytická chemie][go home]


ANORGANIC[názvosloví][strukturní vzorce][rovnice][chemie prvků]
ORGANIC[názvosloví][rovnice][reakční mechanismy][pravidla a pojmenované reakce]
[alkany][alkeny][alkiny][areny][hydroxysloučeniny][karbonylové sloučeniny][ kyseliny a jejich deriváty] [halogenderiváty][slouč. N, S, P, As a B][polymery]
OBECCHEM[tabulka][programy]
MATCHEM[výpočty vzorců][výpočty z rovnic][roztoky]
BIOCHEM[sacharidy][lipidy][heterocyklické sloučeniny][bílkoviny][biocykly][přírodní látky]
ANALYTIC[spektra][indikátory][činidla][důkazy prvků][pH]
GEOCHEM[minerály][krystaly]
HISTORCHEM [historie][ slavní chemici][humor]
CHEMICKÁ FYZIKA A FYZIKÁLNÍ CHEMIE[orbitaly][atomové jádro][pH][elektrochemie][radiochemie][chemická kinetika][termochemie][molekulová fyzika]