25.04.2003 14:29:41
Metalochromní indikátory

  [teorie][metalochromní indikátory][chelatony]
1
Murexid
Amonná sůl kyseliny purpurové
Roztok murexidu je pod pH 6 červenofialový, v alkaličtějších roztocích je výrazně modrofialový.
Ca změna při pH 12 (červená-modrá)
Cu, Ni, Co změna při pH 8 až 9 (červená-modrá)
Murexid
2
Eriochrómová čerň
Azobarvivo (Sodná sůl kyseliny 2,1'-dihydroxy-5-nitro-1,2'-azonaftalen-4-sulfonové)
Ve vodných roztocích kolem pH 6 přechází z vínově červeného zbarvení do modrého a při pH nad 12 do oranžového
Cd, Zn, Mg, MnII, Pb změna při pH 12 (fialová-modrá)
Eriochrómová čerň
3
Tiron
Sůl kyseliny pyrokatechin-3,5-disulfonové Tiron
Bílý prášek, snadno rozpustný ve vodě. Používá se pouze při chelatometrickém stanovení železa
Tiron tvoří s trojmocným železem intenzivně zbasrvené komplexy, jejich složení závisí na koncentraci vodíkových iontů. V roztocích s pH 2 až 4 se tvoří zelenomodrý komplex, v poměru Fe:tiron 1:1, při pH až 8 vzniká fialový komplex, v němž jeden atom železa váže dvě molekuly tironu. V alkalických roztocích se tvoří intenzivně červený komplex, obsahující 3 molekuly tironu na jeden atom železa
4
Methylmethylová modř
Sulfoftalein (methylthymolsulfonftalein)
Bi, Th, Zr změna při pH 2-4 (modrá-žlutá)
Cu, PbII, SnII změna při pH 6 (modrá-žlutá)
Ca, Cu, Mg změna při pH 9 až 12 (modrá-šedá)
5
Xylenolová oranž
Sulfoftalein
Bi, FeIII, Th změna při pH 2,5-3
Cu, Cd, Co, Pb, Zn změna při pH 5 (červená-žlutá)
6
Pyrokatechinová violeť
Sulfoftalein (pyrokatechinsulfonftalein)
Silně kyselé roztoky zbarvuje červeně, slabě kyselé nebo neutrální žlutě a alkalické roztoky červenofialově
Pyrokatechinová violeť
7
Calcein
Derivát fluoresceinu
Ca pH12,5 (KOH) (v bodě ekvivalence žlutozelená fluorescence)
Fluorescein
8 PAN azobarvivo Cu, Ni, Zn změna při pH 4-5 ; Bi, Th změna při pH 2 až 3 (červená-žlutá)
  Další podrobné informace na http://mujweb.atlas.cz/www/polavolt/anorg/dodatky/titrace/komplexometrie/indikatory/
  V případě, že server mujweb není přístupný nebo máte tyto stránky straženy mimo internet jsou tyto informace přístupné též zde
  [teorie][chelatony]

[nahoru][acidobazické indikátory][redoxní dikátory][indikátory][organická chemie][go home]