Zpět

Komplexometrické indikátory

Název  ( vzorec ) pH Pro stanovení Zabarvení přechodu Roztok
Alizarin S 2 Th4+  Sc3+ červené - žluté 0,05% ve vodě
Arsenazo I 1,6 Th4+  U4+ červené - růžové 0,02% ve vodě
10 Ca2+  Mg2+ fialové - růžové
Brompyrogallolová červeň 2 - 3 Bi3+ červené - žluté 0,05% v 50% EtOH
4 Pb2+ červené - oranžové
7 - 8 Cd2+  Co2+ Mg2+  Mn2+ Ni2+ modrofialové - červené
Dimethylnaftidin 5 Zn2+ fialové - bezbarvé 1% v kys. octové
Eriochromová čerň T 1M HCl Zr4+ fialové - červené rozetřený s NaCl 1:100
10 - 11 Cd2+  In3+ Mg2+  Pb2+ Zn2+ Sc3+ Ba2+ Sr2+ červené - modré
Fluorexon 8 - 11 Cu2+  Mn2+ zhášení zelené fuorescence rozetřený 1:100 s KNO3
12,5 Ca2+  Ba2+ Sr2+
Chromazurol S 4 Al3+ fialové - oranžové 0,4% ve vodě
6 - 6,5 Cu2+ modré - zelené
3 Fe3+ zelené - oranžové
2 Zr4+ fialové - oranžové
Methylthymolová modř 11,5 Ba2+  Ca2+ Cd2+  Mg2+ modré - šedé rozetřený 1:100 s KNO3
12,5 Mn2+  Pb2+ Sr2+  Zn2+ Bi3+ Cd2+
3 - 5 Co2+ Hg2+ La3+  Pb2+ Sc3+  Th4+ modré - žluté
Murexid 12 - 12,5 Ca2+ červené - modré rozetřený s NaCl 1:100
8 - 9 Co2+ Cu2+ Ni2+ žluté - fialové
PAN 2 - 3 Bi3+ In3+ Th4+  Tl3+ červené - žluté 0,1% v EtOH
4 - 5 Cu2+ Ni2+ UO22+  Zn2+
5 - 6 lanthanoidy
PANDS 3,3 Cu2+ Cd2+ Pb2+ červené - žluté 0,1% ve vodě
8 - 9 Zn2+
PAR  1,5 - 2,5 Bi3+ In3+ Tl3+ Cu2+ Cd2+ červené - zelené 0,1% ve vodě
5 - 7 Hg2+ Ni2+ Zn2+ La3+ 
Pyrogallolová červeň  2 - 3 Bi3+ červené - žluté 0,1% ve vodě
5 - 6 Pb2+
9 - 10 Co2+ Ni2+ modré - červené 
Pyrokatechinová viole   2 - 4 Bi3+ Th4+ modré - červené 0,1% ve vodě
5 - 6 Cu2+ Fe3+ In3+ Pb2+ modré - žluté
9 - 10 Cd2+ Co2+ Mg2+ Mn2+ Ni2+ modré - fialové
SPADNS 2 - 5 Th4+  Zr4+ modrofialové -červené 0,4% ve vodě
Solochromová čerň 6B   10 - 11 Ca2+  Mg2+ červené - modré  2% ve vodě
Sulfosalicylová kyselina   2 - 3 Fe3+ červené - žluté 5% ve vodě
Thorin  1 - 3 Th4+ červené - žluté 0,5% ve vodě
1,8 U4+
2 - 3 Bi3+
Tiron  2 - 3 Fe3+ modré - žluté 2% ve vodě
Variaminová modř  2 - 3 Fe3+ modrofialové - žluté 1% ve vodě
Xylenolová oranž  1 - 3 Bi3+ Fe3+ červené - žluté 0,5% ve vodě
 3 Th4+
3 - 5 Sc3+
5 Pb2+ La3+
 5 Cd2+
6 Hg2+ Co2+