31.03.2005 00:48:09
Využití metalochromních indikátorů (indikátorů kovových iontů)

[vzorce metalochromních indikátorů][chelatony][chelatometrie]
Metalochromní indikátory při chelatometrických titracích jsou látky, které barví roztoky a které mají charakter látek tvořících komlexy. Po přidání k roztoku titrovaného kovového iontu vytvoří při určité hodnotě pH komplex (chelát), který je poměrně slabý. Metalochromního indikátoru se přidává velmi málo ve srovnáním s množstvím kovového iontu, takže před začátkem tittrace chelatonem je v roztoku kromě chelátu (komplexu kovového iontu s metalochromním indikátorem), který barví roztok, přítomen volný kovový ion. Při titraci roztokem chelatonu ubývá volného kovového iontu na úkor vznikajícího komplexu chelatonátu (komplexu kovového iontu s chelatonem) - zbarvení se prakticky nemění. Po "zlikvidování" volného kovového iontu" se vylučuje další chelatonát, tentokrát však na úkor chelátu, neboť chelatonát je pevnější komplex . "Zlikvidováním" chelátu se uvolní metalochromní indikátor. Nastane tak vizuální barevná změna, neboť roztok nyní zbarví metalochrmoní indikátor a tím se titrace ukončí.

Zjednodušená rekapitulace:
na začátku titrace barví chelát (komplex kovového iontu s metalochromním indikátorem)
na konci titrace barví metalochromní indikátor

[vzorce metalochromních indikátorů][vzorce chelatonů][chelatometrie]

[nahoru][acidobazické dikátory][redoxní dikátory][indikátory][organická chemie][go home]