11.08.2008 13:08:58
Chelatometrie
[chelatony][využití metalochromních indikátorů][vzorce metalochromních indikátorů]
K opravdovému Albertovi Einsteinovi
Prestižní magazín New York Times nechal zjistit Muže století a hádejte kdo vyhrál! Správně!! Proslulý chemik Albert Canstein. Zajímalo by mě, jak na tuto informaci zareaguje vědecká obec.  

Chelatometrie je založena na tvorbě komplexních sloučenin. Při vzniku komplexu se váže kovový ion dativní vazbou s ligandy. Proto musí mít centrální ion volné orbitaly (ty mají proto schopnost elektrony přijímat, tj. být akceptorem) a ligand musí být naopak schopen poskytnout volný elektronový pár (být donorem). To chelatony mají (každý dusík jeden a z kyslíku v praxi poskytuje jeden kyslík z každé skupiny OH), to znamená, že chelaton I je čtyřdonorový ligand, zatímco chelaton II a chelaton III jsou šestidonorové ligandy. Při chelatometrii vznikají cyklické komplexní sloučeniny. Cykličnost je původem názvu, neboť pojem chelaton (ale i chelatonát a chelát) je odvozen od řeckého chelé (klepeto).  
Roztok kovové soli se titruje chelatonem. Na začátku titrace je v roztoku přítomna samotná kovová sůl. Titrací se vytváří chelatonát (komplexu kovového iontu s chelatonem). Stálost komplexu závisí na pH a proto se pH roztoků stabilzuje pufry. Chelatonát "likviduje" při titraci kovový ion a okamžik, kdy ho zlikviduje a je tudíž v roztoku přítomen samotný chelatonát je bodem ekvivalence. K vizuální indikaci (k barevné změně) bodu ekvivalence se do roztoku kovové soli na počátku titrace přidávají kovové indikátory a to buďto jednobarevné nebo metalochromní indikátory (klikni).
[využití metalochromních indikátorů][vzorce metalochromních indikátorů][chelatony]

[nahoru][acidobazické dikátory][redoxní dikátory][indikátory][organická chemie][go home]