Uloženo přímo na těchto stránkách - Bart dělá pokus (česky mluverno) 1,1 MB 06.12.2008 23:40:28
Acidobazické indikátory

Výroby:[methyloranže][methylčerveně][kongačerveně]
Kyselé a zásadité formy:[fenolftaleinu][thymolftaleinu][methyloranže][methylčerveně][kongačerveně]
  Přehled jednotlivých acidobazických indikátorů  
  (zde klik na zjednodušený přehled bez vzorců)  
pH
1.
Kresolová červeň (v kyselé oblasti!)
interval přechodu: 0,0-1,0
barva při pH<pT: červená
barva při pH>pT: žlutá
typ: sulfoftalein
název: o-kresolsulfoftalein
2.
Malachitová zeleň
pK = 1,0 pT = 2,6
interval přechodu: 0,2-1,8
barva při pH<pT: zelená
barva při pH>pT: modrá
typ: trifenylmethan
Malachitová zeleň
3.
Krystalová viole
pK = 1,51 pT = 2,6
interval přechodu: 0,0-2,0
barva při pH<pT: zelená
barva při pH>pT: modrá
typ: trifenylmethan
Krystalová viole
4.
Quinaldinová červeň interval přechodu 1,2 - 2,4
barva při pH<pT: bílá barva při pH>pT: červená
5.
Metanilová žlu barva při pH>pT žlutá interval přechodu 1,2 - 2,4 typ: azobarvivo
barva při pH<pTčervená název:sodná sůl
kyseliny 4'-(N-fenylamino)azobenzen-3-sulfonové
Metanilová žlu - klik pro další informace
Metanilová žlu - klik pro další informace
6.
Thymolová modř (v kyselé oblasti!)
pK = 1,65 pT = 2,6
interval přechodu: 1,2-2,8
barva při pH<pT: červená
barva při pH>pT: žlutá
typ: sulfoftalein
název: thymolsulfoftalein
7.
Metakresolový purpur (v kyselé oblasti!)
pK = 2,0
interval přechodu: 1,2 - 2,8
barva při pH<pT: červená
barva při pH>pT: žlutá
typ: sulfoftalein
název: m-kresolsulfoftalein
8. P - methylová červeň interval přechodu 1,0 - 3,0
barva při pH<pT: červená barva při pH>pT: žlutá
9.
Erythrosin
interval přechodu: 2,2-3,6
barva při pH<pT: oranžová
barva při pH>pT: červená
typ: xanthen
název: 2-(2,4,5,7-tetrajod- 6-oxido-3-oxo-xanthen-9-yl)benzoát sodný
10.
Dimethylová žlu
pK = 3,25
interval přechodu: 2,9-4,0
barva při pH<pT: červená
barva při pH>pT: žlutá
typ: azobarvivo
název: 4-(N,N-dimethylamino)azobenzen
11.
Methyloranž
pK = 3,46 pT = 4,0
interval přechodu: 3,1-4,4 (video)
barva při pH<pT: červená
barva při pH>pT: oranžovožlutá
typ: azobarvivo
klik na výrobu a formy
Klikni na kyselou a zásaditou formu methyloranže
název: 4´-(N,N-dimethylamino)azobenzen-4-sulfonová kyselina
Klikni na videozáznam experimentu s barevnou změnou
12.
Bromfenolová modř
pK = 3,98 pT = 4,10
interval přechodu: 3,0-4,6
barva při pH<pT: žlutá
barva při pH>pT: modrá
typ: sulfoftalein
název: 3',3'',5',5''-tetrabromfenolsulfoftalein
13.
Kongočerveň
pK = 5,0 pT = 5,1
interval přechodu: 3,0 - 5,0
barva při pH<pT: modrá
barva při pH>pT: červená
typ: azobarvivo
klik na výrobu a formy
Klikni na kyselou a zásaditou formu kongačerveně
název: bis(1-amino-4-naftatalensulfonová kyselina-2-azo)-4,4´-bifenyl
14.
Resazurin interval přechodu 3,8 - 6,4 sumární vzorec: C12H6NO4Na
barva při pH<pT: oranžová barva při pH>pT: fialová
15.
Methylčerveň
pK = 5,0 pT = 5,1
interval přechodu: 4,4-6,2 (video)
barva při pH<pT: červená
barva při pH>pT: žlutá
typ: azobarvivo
klik na výrobu a formy
Klikni na kyselou a zásaditou formu methyloranže
název: 4´-(N,N-dimethylamino)azobenzen-2-karboxylová kyselina
Klikni na videozáznam experimentu s barevnou změnou
16.
Alizarinová červeň S   Alizarinová červeň S
barva při pH<pT: žlutá :  
barva při pH>pT červená  
typ:antrachinon  
interval přechodu 4,6 - 6,0
 
17.
Chlorfenolová červeň
pK =6,25 pT=6,0
interval přechodu: 4,8-6,4
barva při pH<pT: žlutá
barva při pH>pT: červená
typ: sulfoftalein
název: 3',3''-dichlorfenolsulfoftalein
18.
Bromfenolová červeň
pK = 6,16
interval přechodu: 5,2-6,8
barva při pH<pT: žlutá
barva při pH>pT: červená
typ: sulfoftalein
název:3',3''-dibromfenolsulfoftalein
19.
Bromkresolová zeleň
pK = 6,16
interval přechodu: 3,8-5,4
barva při pH<pT: žlutá
barva při pH>pT: modrá
typ: sulfoftalein
název:3',3'',5',5''-tetrabrom-m-kresolsulfoftalein
20.
p-Nitrofenol
pK = 7,15
interval přechodu: 5,6 - 7,6
barva při pH<pT: bezbarvý
barva při pH>pT: žlutá
typ: fenol
název:p - nitrofenol
21.
Bromthymolová modř
pK = 7,30 pT = 6,4
interval přechodu: 6,0 - 7,6 (video)
barva při pH<pT: žlutá
barva při pH>pT: modrá
typ: sulfoftalein
název: 3',3'''-dibromthymolsulfoftalein
Klikni na videozáznam experimentu s barevnou změnou
Klikni na videozáznam experimentu s barevnou změnou
22.
Brilliantová žlu interval přechodu 6,6 - 7,8
barva při pH<pT: žlutá barva při pH>pT: oranžová
23.
Fenolová červeň
pK = 8,00 pT = 7,0
interval přechodu: 6,4-8,2
barva při pH<pT: žlutá
barva při pH>pT: červená
typ: sulfoftalein
název: fenolsulfoftalein
24.
Kresolová červeň (v zásadité části!)
pK = 8,00 pT = 7,0
interval přechodu: 6,4-8,2
barva při pH<pT: žlutá
barva při pH>pT: červená
typ: sulfoftalein
název: o-kresolsulfoftalein
25. Neutrální červeň interval přechodu 6,8 - 8,0
barva při pH<pT: červená barva při pH>pT: žlutá
26. Lakmus interval přechodu okolo 7
barva při pH<pT: červená barva při pH>pT: modrá
27.
Metakresolový purpur (v zásadité části!)
pK = 8,32
interval přechodu: 7,6-9,2
barva při pH<pT: žlutá
barva při pH>pT: purpurová
typ: sulfoftalein
název: m-kresolsulfoftalein
28.
Thymolová modř (v zásadité části!)
pK = 9,2 pT= 8,4
interval přechodu: 8,0 - 9,6
barva při pH<pT: žlutá
barva při pH>pT: modrá
typ: sulfoftalein
název: thymolsulfoftalein
29.
Kresolftalein
pK = 9,5 pT = 8,4-9,4
interval přechodu: 8,0 - 9,8
barva při pH<pT: bezbarvý
barva při pH>pT: červená
typ: ftalein
název: o-kresolftalein
30.
Fenolftalein
pK = 9,5 pT = 8,4-9,4
interval přechodu: 8,0 - 9,8 (video)
barva při pH<pT: bezbarvý
barva při pH>pT: červenofialová
typ: ftalein
název: fenolftalein
klik na jednotlivé formy
Klikni na videozáznam experimentu s barevnou změnou
Klikni na videozáznam experimentu s barevnou změnou
31.
Thymolftalein
pK = 9,7 pT = 10,0
interval přechodu: 9,3 - 10,5
barva při pH<pT: bezbarvý
barva při pH>pT: modrá
typ: ftalein
název: thymolftalein
klik na jednotlivé formy
Klikni na jednotlivé formy v závislosti na pH
Klikni na jednotlivé formy v závislosti na pH
32.
Alizarinová žlu R
pT = 11,0
interval přechodu: 9,3 - 10,5
barva při pH<pT: žlutá
barva při pH>pT: červená
typ: antrachinon
název: 1-Hydroxy-4-(p-toluidino)anthrachinon
33.
Alizarinová žlu GG pK = 11,0 interval přechodu 10,0 - 12,0
barva při pH<pT: bílá barva při pH>pT: žlutá
34.
Claytonova žlu interval přechodu 12,2 - 13,2
barva při pH<pT: žlutá barva při pH>pT: oranžová
[zjednodušený přehled indikátorů][pH][titrační křivky][metalochromní indikátory][redoxní indikátory]

[nahoru][indikátory][organická chemie][go home]
Go home