07.06.2003 15:05:49
Formy fenolftaleinu

V alkalickém prostředí se laktonový kruh otevírá, nejdříve se tvoří žlutá sodná sůl a potom červená disodná sůl fenolftaleinu. Působením koncentrované alkálie přechází disodná sůl na bezbarvou trisodnou sůl (vyzkoušejte si, že se silně koncetrovaný roztok NaOH obsahující fenolftalein překvapivěodbarví - ač to není ani na dole umístěném barevném grafu vidět)
       
Klikni na videozáznam experimentu s barevnou změnou
+ NaOH
Klikni na přehled indikátorů
..- H2O
Klikni na videozáznam experimentu s barevnou změnou
+ NaOH
Klikni na přehled indikátorů
..- H2O
       
+ NaOH
Klikni na přehled indikátorů
..- H2O
Klikni na videozáznam experimentu s barevnou změnou
+ NaOH
Klikni na přehled indikátorů
 
Klikni na videozáznam experimentu s barevnou změnou
Klikni na videozáznam experimentu s barevnou změnou
Klikni na přehled indikátorů

[nahoru][acidobazické indikátory][indikátory][pH][organická chemie][go home]

Hlavní stránka