19.10.2009 06:57:46
pH

Sören Peter Lauritz Sörensen -  dánský biochemik (9.1.1868-12.21939). Otec pH - Sören Peter Lauritz Sörensen
záporný dekadický logaritmus vodíkových iontů (přesněji: oxoniových kationtů)

Sören Peter Lauritz Sörensen byl dánský biochemik (9.1.1868-12.2.1939). Zabýval se studiem roztoků, jejich acidity a alkality, studoval aminokyseliny, peptidy a enzymy. Především však zavedl v roce 1909 vodíkový exponent pH. Bližší informace (včetně správné transkripce ve jméně a příjmení s přeškrtnutým písmenem o) po kliknutí zde.

Svante August Arrhenius - švédský fyzik a chemik (19.2.1859 - 2.10.1927) - Nobelova cena 1903 Johannes Nicolaus Brönsted - dánský fyzikální chemik (22.2. 1879 - 17.12.1947) Gilbert Newton Lewis - americký fyzikální chemik (23.10.1875 - 23.3.1946)
Teorie kyselin a zásad
(Arrhenius, Brönsted, Lewis)

výpočty pH: kyseliny: silné jednosytné, vícesytné, slabé jednosytné, vícesytné,
zásady silné:
jednosytné, vícesytné, slabé: jednosytné,vícesytné, Schiffovy
soli:
slabé kys. a silné zás.,slabé zás.+silné kys., slabá kys. i zás.var.A var.B ,amfolyty var.A var.B, pufry var.A,var.B
základní pojmy: přehled, rovnováhy, koncentrace, iontový součin vody
acidobazické indikátory

Výuka pH v angličtině vzorec obecný
na příkladu
zjednodušené
odvození
podrobné
odvození
silná kyselina jednosytná pH= -log cHB
pH=-log cHCl
[obecně]
[HCl]
[výpočet]
 
silná zásada jednosytná pH=14+log cMeB
pH=14+log cNaOH
[obecně]
[NaOH]
[výpočet]
 
silná kyselina více(er)sytná pH=-log r.cHrB
pH=-log.2cH2SO4
[obecně]
[H2SO4]
[výpočet]
 
silná zásada více(er)sytná pH=14+logr.cMerB
pH=14-logr.cBa(OH)2
[obecně]
[Ba(OH)2]
[výpočet]
 
slabá jednosytná kyselina
pH =1/2 (pKA- log cHB)
pH=1/2(pKCH3COOH-log cCH3COOH)
[obecně]
[CH3COOH]
[výpočet]
[obecně]
[CH3COOH]
[výpočet]
slabá jednosytná zásada
pH = 14 - 1/2 (pKB- log cB-)
pH =14-1/2(pKNH3-log cNH3)
[obecně]
[NH3]
[výpočet]
[obecně]
[NH3]
[výpočet]
slabá více(en)sytná kyselina
pH = 1/2 (pKA1- log cHnB)
pH =1/2(pKH3PO4-log cH3PO4)
[obecně]
[H3PO4]
[výpočet]
[obecně]
[H3PO4]
[ výpočet]
slabá více(en)sytná zásada
pH =14-1/2 (pKB1 - log cHnB)
pH=14-1/2(pKNH2NH2-log cNH2NH2)
[obecně]
[NH2NH2]
[výpočet]
[obecně]
[NH2NH2]
[výpočet]
sůl slabé jednosytné zásady a silné kyseliny
pH = 7 - 1/2 (pKB+ log cHB)
pH =7-1/2(pKNH3-log cNH4+)
[obecně]
[NH4Cl]
[výpočet]
[obecně]
[NH4Cl]
[výpočet]
sůl slabé jednosytné kyseliny a silné zásady
pH = 7 + 1/2 (pKA+ log cB-)
pH =7+1/2(pKCH3COOH+log cCH3COO-)
[obecně]
[CH3COONa]
[výpočet
[obecně]
[NH3COONa]
[výpočet]
sůl slabé
jednosytné
kyseliny a
jednosytné
zásady
pH = 7 + 1/2 (pKA - pKB-)
pH =7+1/2(pKCH3COOH - pKNH3)
var.A [obecně]
[CH3COONH4]
var.B [obecně]
[CH3COONH4]

[výpočet]

Amfolyty
var.A hydrogensůl
vícesytné kyseliny
a silné zásady

pH = 1/2 (pKA2 + pKA1 -)
pH =1/2(pKHCO3-+ pKH2CO3)
[obecně][NaHCO3][Na2HPO4]
[NaH2PO4][výpočet NaHCO3]
[výpočet NaHSO3][výpočet NaHSO4]
Amfolyty
var.B částečně zneutralizovaná sůl
vícesytné zásady
a silné kyseliny
pH = 14 -1/2 (pKB2 + pKB1 -)
pH =14-1/2(pKNH3NH2++ pKNH2NH2)
[obecně]
[NH3NH2Cl]
Pufry
var.A slabá kyselina a její sůl
pH = pKA + log cA- - log cHA
pH = pKCH3COOH + log cCH3COO- - log cCH3COOH
obecně
[CH3COOH+
+CH3COONa]
[výpočet]
Pufry
var.B slabá zásada a její sůl
pH = 14 - pKB - log cBH+ + log cB
pH =14- pKNH3 - log cNH4+ + log cNH3
[obecně]
[NH3+NH4Cl]
[výpočet]

výpočty pH: kyseliny: silné jednosytné, vícesytné, slabé jednosytné, vícesytné,
zásady silné:
jednosytné, vícesytné, slabé: jednosytné,vícesytné,
soli:
slabé kys. a silné zás.,slabé zás.+silné kys., slabá kys. i zás.var.A var.B ,amfolyty var.A var.B, pufry var.A,var.B
základní pojmy: přehled, rovnováhy, koncentrace, iontový součin vody
acidobazické indikátory

Součin rozpustnosti - výpočty s vysvětlením


Aristoteles - stránky o matematice, chemii a fyzice Petra Schuhmeiera


ANORGANIC[názvosloví][strukturní vzorce][rovnice][chemie prvků]
ORGANIC[názvosloví][rovnice][reakční mechanismy][pravidla a pojmenované reakce]
[alkany][alkeny][alkiny][areny][hydroxysloučeniny][karbonylové sloučeniny][ kyseliny a jejich deriváty] [halogenderiváty][slouč. N, S, P, As a B][polymery]
OBECCHEM[tabulka][programy]
MATCHEM[výpočty vzorců][výpočty z rovnic][roztoky]
BIOCHEM[sacharidy][lipidy][heterocyklické sloučeniny][bílkoviny][biocykly][přírodní látky]
ANALYTIC[spektra][pH][indikátory][činidla][důkazy prvků]
GEOCHEM[minerály][krystaly]
HISTORCHEM [objevitelé][ osobnosti][humor]
CHEMICKÁ FYZIKA A FYZIKÁLNÍ CHEMIE[orbitaly][atomové jádro][pH][elektrochemie][radiochemie][chemická kinetika][termochemie][molekulová fyzika]


Go home