05.09.2004 18:11:23

Odvození pH u slabé vícesytné kyseliny

Podrobné odvození (kliknout na zjednodušené zde)

O B E C N Ě

Pro více - n-sytnou kyselinu HnB platí n - disociačních konstant
První disociační konstanta pro rovnici:
HnB + H2OHn-1B- + H3O+
    [Hn-1B-].[H3O+]
KA1 =
    [HnB ]
Druhá disociační konstanta pro rovnici:
Hn-1B- + H2OHn-2B-2 + H3O+
    [Hn-2B-2].[H3O+]
KA2 =
    [Hn-1B- ]
entá disociační konstanta pro rovnici:
H1B-(n-1) + H2OB-n + H3O+
    [B-n].[H3O+]
KAn =
    [H1B-(n-1) ]
Ovšem platí, že KA1 > KA2 >.......>KAn-1>Kn (rozdíly ve velikosti jsou velmi velké, několik řádů), z tohoto důvodu, lze zanedbat všechny disociační konstanty vyjma první a s ní počítat zcela obdobně jako v případě slabé jednosytné kyseliny
Takže uvažujeme, jak výše uvedeno, pouze první disociační konstantu :
    [Hn-1B-].[H3O+]
KA1 =
    [HnB ]
Je zřejmé, že disociací vznikl stejný počet molekul konjugované báze jako oxoniových kationtů, to znamená,že se jejich rovnovážné koncentrace rovnají: [H3O+] = [Hn-1B-]
V disociační konstantě konjugovanou bázi nahradíme oxoniovými kationty:
    [H3O+].[H3O+]
KA1 =
    [HnB]
Rovnovážná koncentrace kyseliny [HnB] je menší ( o disociované molekuly, z každé z nich vznikl oxoniový kation) než původní analytická koncentrace cHnB. ( řešení, kde se toto zanedbává, je zde): [HnB] = cHnB -[H3O+]
Rovnovážnou koncentraci kyseliny nahradíme tedy koncentrací analytickou zmenšenou o koncentraci oxoniových kationtů::
    [H3O+].[H3O+]
KA1 =
    cHnB -[H3O+]
Jedná se o kvadratickou rovnici:
KA1.cHnB - KA1.[H3O+]) = ([H3O+])2»»»»»»([H3O+])2+ KA1.[H3O+] - KA1.cHnB= 0
    -KA1±{KA12+4.KA1.cHnB}1/2
[H3O+] =
    2
Pro výpočty je toto vhodný výsledek, po výpočtu [H3O+] se výsledek zlogaritmuje, změní znaménko a získá se tak pH. pH = - log [H3O+]

konkrétní odvození, výpočet, zjednodušené odvození

výpočty pH: kyseliny: silné jednosytné, vícesytné, slabé jednosytné, vícesytné,
zásady silné: jednosytné, vícesytné, slabé: jednosytné, vícesytné,
soli:slabé kys. a silné zás.,slabé zás.+silné kys., slabá kys. i zás.var.A var.B ,amfolyty var.A var.B, pufry var.A var.B ,
základní pojmy: přehled, rovnováhy,koncentrace, iontový součin vody

[nahoru][základní stránka pro pH][go home]
Klik na hlavni stránku