05.09.2004 18:09:40

Odvození pH u silné vícesytné zásady

O B E C N Ě

Definice pH: pH = - log [H3O+]
Definice pOH: pOH = - log [OH-]
Vztah pH a pOH: pH + pOH = 14»»»
»»»
pH = 14 - pOH
R-sytná zásada MeBr přijímá vodíkové kationty a platí tudíž rovnice: MeBr+rH2OMer++rHB+rOH-
Jelikož je zásada silná, je rovnováha posunuta zcela na stranu produktů. To znamená , že je ve vodném roztoku dokonale disociována. Všechny molekuly reaktantů se přeměnily na molekuly produktů. Jinými slovy, kolik bylo původně molekul zásady, r krát tolik vzniklo molekul hydroxidových aniontů, to znamená, že se analytická koncentrace zásady cMerB na počátku reakce, rovná jedné ertině 1/r rovnovážné koncentrace hydroxidových aniontů [OH-] při skončení reakce. cMerB = 1/r.[OH]-»»»
»»»
[OH-] = r.cB
Stačí tedy nahradit v logaritmu rovnovážnou koncentraci hydroxidových aniontů [OH-] r-násobkem analytické koncentrace zásady cMerB pOH = - log r.cMerB
Nyní stačí dosadit do vztahu pro určení pH: pH = 14 - pOH
Výsledek: pH = 14 + log r.cMerB

[nahoru][základní stránka pro pH][go home]

pro Ba(OH)2

Definice pH: pH = - log [H3O+]
Definice pOH: pOH = - log [OH-]
Vztah pH a pOH: pH + pOH = 14»»»
»»»
pH = 14 - pOH
2-sytná zásada Ba(OH)2 přijímá vodíkové kationty a platí tudíž rovnice: Ba(OH)2+2H2OBa2++2H2O+2OH-
Jelikož je zásada silná, je rovnováha posunuta zcela na stranu produktů. To znamená , že je ve vodném roztoku dokonale disociována. Všechny molekuly reaktantů se přeměnily na molekuly produktů. Jinými slovy, kolik bylo původně molekul zásady, 2- krát tolik vzniklo molekul hydroxidových aniontů, to znamená, že se analytická koncentrace zásady cBa(OH)2 na počátku reakce, rovná jedné polovině 1/2 rovnovážné koncentrace hydroxidových aniontů [OH-] při skončení reakce. cBa(OH)2 = 1/2.[OH-]»»»
»»»
[OH-] = 2.cBa(OH)2
Stačí tedy nahradit v logaritmu rovnovážnou koncentraci hydroxidových aniontů [OH-] dvojnásobkem analytické koncentrace zásady cBa(OH)2 pOH = - log 2.cBa(OH)2
Nyní stačí dosadit do vztahu pro určení pH: pH = 14 - pOH
Výsledek: pH = 14 + log 2.cBa(OH)2

nahoru, základní stránka pro pH, go home

příklad
Zadání: Urči pH 0,1 M roztoku Ba(OH)2
Řešení: pH = 14 + log 2.cBa(OH)2 »»» pH = 14 + log 2.0,1 »»»
»»»
pH = 14 + log 0,2 »»»pH = 14 + ( -0,70) »»» pH = 13,30

výpočty pH: kyseliny: silné jednosytné, vícesytné, slabé jednosytné, vícesytné,
zásady silné: jednosytné, vícesytné, slabé: jednosytné, vícesytné,
soli:slabé kys. a silné zás.,slabé zás.+silné kys., slabá kys. i zás.var.A var.B ,amfolyty var.A var.B, pufry var.A var.B ,
základní pojmy: přehled, rovnováhy,koncentrace, iontový součin vody

[nahoru][základní stránka pro pH][go home]
Klik na hlavni stránku