Friedrich Wilhelm Ostwald (1853-1932) 17.03.2005 20:20:16
Koncentrace (a aktivita) .
koncentrace analytická versus rovnovážná Analytická koncentrace značená malým cé c označuje koncentraci, která byla před začátkem reakce (např. koncentrace kyseliny uvedená na láhvi, před jejím smícháním s dalšími reaktanty). Jinými slovy látku o analytické koncentraci připravíme před tím, než jí necháme reagovat - tudíž její koncentraci známe. Rovnovážná koncentrace, značená hranatou závorkou [] u látky nastane poté co se vyrovnají rychlosti reakce zleva doprava (zpravidla říkáme od reaktantů k produktům) a zprava doleva (od produktů k reaktantům), takže navenek již reakce neprobíhá ( pro reakci Aa+ BbCg+ Bd platí, že v1=k1.[A]a .[B]b = v2=k2.[C]g .[D]d). Rovnovážnou koncentraci před reakcí neznáme, tu se snažíme z výpočtů eliminovat, aby nám zůstala jako jediná neznámá v rovnici rovnovážná koncentrace vodíkových iontů, kterou tak dokážeme vypočítat a tím pádem i pH.
Aktivita versus koncentrace V celé kapitole používáme koncentrace ač je to nepřesné. Správně bysme měli používat tzv. aktivitu. Důvod je jasný - jednoduchost praktického určování koncentrace. Platí vztah: Aktivita = aktivní koeficient krát koncentrace neboli A = f. [látka]. Ve zředěných roztocích se aktivní koeficient je prakticky roven jedné (maximální hodnota), takže se koncentrace číselně rovná aktivitě. Při velkých koncentracích však aktivní koeficient klesá. Zde jeden příklad: napadlo Vás někdy, že je "divné", že pH není nikdy záporné ač by to u koncentrovaných (cca 10 M ) silných kyselin mělo být. Vždyť při definici pH = - log [H3O+] by při této koncentraci mělo platit pH = - log 101= -1. Na "vině" je právě aktivita. Aktivní koeficient je zde velmi podstatně menší než jedna a jelikož zní přesná definice pH se rovná zápornému dekadickému logaritmu aktivity vodíkových iontů, je výsledkem nezáporné (v tomto případě přibližně nulové pH.

výpočty pH: kyseliny: silné jednosytné, vícesytné, slabé jednosytné, vícesytné,
zásady silné:
jednosytné, vícesytné, slabé: jednosytné, vícesytné
soli:
slabé kys. a silné zás.,slabé zás.+silné kys., slabá kys. i zás.var.A var.B ,amfolyty var.A var.B, pufry var.A var.B ,
základní pojmy: přehled, rovnováhy,koncentrace, iontový součin vody


nahoru, pH , orbitaly , atomové jádro , chemická fyzika a fyzikální chemie, go home