05.09.2004 18:06:28

Odvození pH u slabé jednosytné zásady

Zjednodušené odvození (kliknout na podrobné zde)

O B E C N Ě

Obecná platnost pro disociační konstantu: KB<10-2neboli pKB> 2
Definice pH: pH = - log [H3O+]
Definice pOH: pOH = - log [OH-]
Vztah pH a pOH: pH + pOH = 14»»»
»»»
pH = 14 - pOH
Zásada HB přijímá vodíkový kation a platí tudíž rovnice: HB+H2OH2B++OH-
Pro zásadu platí tudíž tato disociační konstanta :
    [H2B+].[OH-]
KB =
    [HB]
Je zřejmé, že disociací vznikl stejný počet molekul konjugované kyseliny jako hydroxidových aniontů, to znamená,že se jejich rovnovážné koncentrace rovnají: [H2B+] = [OH-]
V disociační konstantě konjugovanou kyselinu nahradíme hydroxidovými anionty:
    [OH-].[OH-]
KB =
    [HB]
Jelikož pouze malé množství molekul zásady přijmulo vodíkový kation , je rovnovážná koncentrace zásady [HB] jen o malinko menší (o ty molekuly,co přjmuli vodíkový kation) než původní analytická koncentrace cHB. Při zanedbání tohoto rozdílu, lze obě tyto koncentrace považovat za shodné (zde klik na řešení, kde se toto zjednodušení neprovádí): cHB = [HB]
Rovnovážnou koncentraci zásady nahradíme tedy koncentrací analytickou:
    [OH-].[OH-]
KB =
    cHB
Nyní již můžeme vypočítat koncentraci hydroxidových aniontů (analytickou koncentraci totiž známe). [OH]- = (KB.cHB)1/2
Zlogaritmujeme: log[OH-] = 1/2(logKB+logcHB)
Obrátíme znaménka: -log[OH-] = 1/2(-logKB-logcHB)
A zavedem p parametry (pOH a pK).. pOH = 1/2(pKB - log cHB)
Převedeme na pH pH= 14 - pOH
Výsledek. pH = 14 - 1/2(pKB - log cHB)

nahoru, základní stránka pro pH, go home

pro amoniak NH3

Obecná platnost pro disociační konstantu: KNH3 = 1,79.10-5 pKNH3 = 4,75
Definice pH: pH = - log [H3O+]
Definice pOH: pOH = - log [OH-]
Vztah pH a pOH: pH + pOH = 14»»»
»»»
pH = 14 - pOH
Zásada NH3 přijímá vodíkový kation a platí tudíž rovnice: NH3+H2ONH4++OH-
Pro zásadu platí tudíž tato disociační konstanta :
    [NH4+].[OH-]
KNH3 =
    [NH3]
Je zřejmé, že disociací vznikl stejný počet molekul konjugované kyseliny NH4+ jako hydroxidových aniontů, to znamená, že se jejich rovnovážné koncentrace rovnají: [NH4+] = [OH-]
V disociační konstantě konjugovanou kyselinu nahradíme hydroxidovými anionty:
    [OH-].[OH-]
KNH3 =
    [NH3]
Jelikož pouze malé množství molekul zásady přijmulo vodíkový kation , je rovnovážná koncentrace zásady [NH3] jen o malinko menší (o ty molekuly,co přjmuli vodíkový kation) než původní analytická koncentrace cNH3. Při zanedbání tohoto rozdílu, lze obě tyto koncentrace považovat za shodné (zde klik na řešení, kde se toto zjednodušení neprovádí): cNH3 = [NH3]
Rovnovážnou koncentraci zásady nahradíme tedy koncentrací analytickou:
    [OH-].[OH-]
KNH3 =
    cNH3
Nyní již můžeme vypočítat koncentraci hydroxidových aniontů (analytickou koncentraci totiž známe). [OH-] = (KNH3.cNH3)1/2
Zlogaritmujeme: log[OH-] = 1/2(logKNH3+logcNH3)
Obrátíme znaménka: -log[OH-]= 1/2(-logKNH3-logcNH3)
A zavedem p parametry (pOH a pK).. pOH = 1/2(pKNH3 - log cNH3)
Převedeme na pH pH= 14 - pOH
Výsledek. pH = 14 - 1/2(pKNH3 - log cNH3)

nahoru, základní stránka pro pH, go home

příklad
Zadání: Urči pH 0,4 M roztoku NH3COOH
Řešení: pH = 14 -1/2(pKNH3 - log cNH3) »»» pH = 14 - 1/2(4,75 - log 0,4)»»»
»»»
pH = 14 - 1/2{4,75 - (- 0,40)}»»»pH = 14 - 2,575 »»» pH = 11,425

!!!Porovnej s výsledkem přesného postupu!!!

nahoru, základní stránka pro pH, go home


Podrobné odvození (zjednodušené zde)

O B E C N Ě

Obecná platnost pro disociační konstantu: KB<10-2neboli pKB> 2
Definice pH: pH = - log [H3O+]
Definice pOH: pOH = - log [OH-]
Vztah pH a pOH: pH + pOH = 14»»»
»»»
pH = 14 - pOH
Zásada HB přijímá vodíkový kation a platí tudíž rovnice: HB+H2OH2B++OH-
Pro zásadu platí tudíž tato disociační konstanta :
    [H2B+].[OH-]
KB =
    [HB]
Je zřejmé, že disociací vznikl stejný počet molekul konjugované kyseliny jako hydroxidových aniontů, to znamená,že se jejich rovnovážné koncentrace rovnají: [H2B+] = [OH-]
V disociační konstantě konjugovanou kyselinu nahradíme hydroxidovými anionty:
    [OH-].[OH-]
KB =
    [HB]
Rovnovážná koncentrace zásady [HB] je menší ( o molekuly, které přijali vodíkový kation) než původní analytická koncentrace cHB. ( řešení, kde se toto zanedbává, je zde): [HB] = cHB -[H2B+]»»»
»»»
[HB] = cHB-[OH-]
Rovnovážnou koncentraci kyseliny nahradíme tedy koncentrací analytickou zmenšenou o koncentraci oxoniových kationtů::
    [OH-].[OH-]
KB =
    cHB -[OH-]
Jedná se o kvadratickou rovnici:
KB.cHB - KB.[OH-]) = ([OH-])2»»»»»»([OH-])2+ KB.[OH-] - KB.cHB= 0
    -KB±{KB2+4.KB.cHB}+1/2
[OH-] =
    2
Pro výpočty je toto vhodný výsledek, po výpočtu [OH-] se výsledek zlogaritmuje, změní znaménko a získá se tak pOH. pOH = - log [OH-]
Na závěr se pOH převede jednoduše na pH a máme výsledek.. pH = 14 - pOH

nahoru, základní stránka pro pH, go home

pro amoniak NH3

Obecná platnost pro disociační konstantu: KNH3 = 1,79.10-5 pKNH3 = 4,75
Definice pH: pH = - log [H3O+]
Definice pOH: pOH = - log [OH-]
Vztah pH a pOH: pH + pOH = 14»»»
»»»
pH = 14 - pOH
Zásada NH3 přijímá vodíkový kation a platí tudíž rovnice: NH3+H2ONH4++OH-
Pro zásadu platí tudíž tato disociační konstanta :
    [NH4+].[OH-]
KNH3 =
    [NH3]
Je zřejmé, že disociací vznikl stejný počet molekul konjugované kyseliny NH4+ jako hydroxidových aniontů, to znamená,že se jejich rovnovážné koncentrace rovnají: [NH4+] = [OH-]
V disociační konstantě konjugovanou kyselinu nahradíme hydroxidovými anionty:
    [OH-].[OH-]
KNH3 =
    [NH3]
Rovnovážná koncentrace zásady [NH3] je menší ( o molekuly, které přijali vodíkový kation) než původní analytická koncentrace cNH3. ( řešení, kde se toto zanedbává, je zde): [NH3] = cHB -[NH4+]»»»
»»»
[NH3] = cNH3-[OH-]
Rovnovážnou koncentraci kyseliny nahradíme tedy koncentrací analytickou zmenšenou o koncentraci oxoniových kationtů::
    [OH-].[OH-]
KNH3 =
    cNH3 -[OH-]
Jedná se o kvadratickou rovnici:
KNH3.cNH3-KNH3.[OH-])=([OH-])2»»»»([OH-])2+KNH3.[OH-]- KNH3.cNH3= 0
    -KNH3±{KNH32+4.KNH3.cNH3}+1/2
[OH-] =
    2
Pro výpočty je toto vhodný výsledek, po výpočtu [OH-] se výsledek zlogaritmuje, změní znaménko a získá se tak pOH. pOH = - log [OH-]
Na závěr se pOH převede jednoduše na pH a máme výsledek.. pH = 14 - pOH

nahoru, základní stránka pro pH, go home

příklad
Zadání: Urči pH 0,4 M roztoku NH3COOH
Řešení:
    -KNH3±{KNH32+4.KNH3.cNH3}+1/2
[OH-] =
    2
    -1,79.10-5±{(1,79.10-5)2+4.1,79.10-5.0,4}+1/2
[OH-] =
    2
    -1,79.10-5±{3,2041.10-10 + 2,864.10-5}+1/2
[OH-] =
    2
    -1,75.10-5±{286403,2041.10-10}+1/2
[OH-] =
    2
    -1,75.10-5± 535,2.10-5
[OH-] =
    2

Fyzikální smysl má pouze kladný výsledek »»»
»»»
[OH-]= {533,45.10-5}/2 =266,725.10-5»»»
»»»
pOH = - log [OH-]= - log 266,725.10-5 =- (-2,574) = 2,574»»»
pH = 14 - pOH »»»pH = 14 - 2,574»»»
pH = 11,426
!!!Porovnej s výsledkem přibližného postupu!!!

výpočty pH: kyseliny: silné jednosytné, vícesytné, slabé jednosytné, vícesytné,
zásady silné: jednosytné, vícesytné, slabé: jednosytné, vícesytné,
soli:slabé kys. a silné zás.,slabé zás.+silné kys., slabá kys. i zás.var.A var.B ,amfolyty var.A var.B, pufry var.A var.B ,
základní pojmy: přehled, rovnováhy,koncentrace, iontový součin vody

[nahoru][základní stránka pro pH][go home]
Klik na hlavni stránku