05.09.2004 18:07:40

Tlumivé roztoky (pufry, ústoje) odvození pH
var. A směs slabé kyseliny a její soli se silnou zásadou
(klik na var.B - směs silné zásady a její soli se silnou kyselinou)

O B E C N Ě
(zde klik na odvození u směsi kyseliny octové a octanu sodného)

V roztoku je slabá kyselina HB a její sůl B-. Kation silné zásady M+ se reakcí neúčastní.
Slabá kyselina HB podléhá reakci: HB + H2OB - + H3O+
Její disociační konstanta se tedy rovná:
    [B-].[H3O+]
KA(HB) =
    [HB]
Ovšem reakce HB+H2OB -+H3O+
je v přítomnosti přebytku soli B-potlačena. Neboli B - reakcí vzniká minimálně, neboť je v roztoku B-ze soli.
    [B-].[H3O+]
KA(HB) =
    [HB]
Výše uvedené ovšem znamená, že koncentrace rovnovážná a analytická se rovná jednak u soli: [B-] = cB-, jednak u kyseliny : [HB] = cHB.
Lze tedy upravit:
    cB-.[H3O+]
KA(HB) =
    cHB
Koncentrace H3O+ je:
    KA(HB).cHB
[H3O+] =
    cB-

Takže výsledek:

pH = pKA(HB) + log cB- - log cHB

zde klik na odvození u směsi kyseliny octové a octanu sodného

výpočty pH: kyseliny: silné jednosytné, vícesytné, slabé jednosytné, vícesytné,
zásady silné: jednosytné, vícesytné, slabé: jednosytné, vícesytné,
soli:slabé kys. a silné zás.,slabé zás.+silné kys., slabá kys. i zás.var.A var.B ,amfolyty var.A var.B, pufry var.A var.B ,
základní pojmy: přehled, rovnováhy,koncentrace, iontový součin vody

[nahoru][základní stránka pro pH][go home]
Klik na hlavni stránku