Friedrich Wilhelm Ostwald (1853-1932) 17.03.2005 20:03:48
Rovnovážná a disociační konstanta
kliknutím k chemické rovnováze obecně
Applety na chemickou rovnováhu: Chemická rovnováha Chemická rovnováha Přeměna reaktantů v produkty
zápis rovnice rovnovážná konstanta disociační konstanta KD
obecná rovnice
aA + bBgC+ dB
    [C]g.[D]d
Kc =
    [A]a.[B]b
voda
H2O + H2O
H3O+ + OH-
    [H3O+].[OH-]
Kc =
  [H2O].[H2O]
iontový součin vody
Kv = [H3O+].[OH-]
obecně kyselina
HB + H2O
B- + H3O+
    [B-].[H3O+]
Kc =
    [HB].[H2O]
    [B-].[H3O+]
KA =
    [HB]
kys. octová
CH3COOH+H2O
CH3COO-+H3O+
    [CH3COO-].[H3O+]
Kc =
  [CH3COOH].[H2O]
    [CH3COO-].[H3O+]
KCH3COOH =
    [CH3COOH]
obec. slabá zásada
B- + H2O
HB + OH-
    [HB].[OH-]
Kc =
    [B]-.[H2O]
    [HB].[OH-]
KB =
    [B]-
kys. octová
CH3COO-+H2O
CH3COOH+OH-
    [CH3COOH].[OH-]
Kc =
    [CH3COO-].[H2O]
    [CH3COOH].[OH-]
KCH3COO- =
    [CH3COO-]
obec. slabá zásada
HB + H2O
H2B+ + OH-
    [H2B+].[OH-]
Kc =
    [HB].[H2O]
    [H2B+].[OH-]
KB =
    [HB]
amoniak
NH3 + H2O
NH4+ + OH-
    [NH4+].[OH-]
Kc =
    [NH3].[H2O]
    [NH4+].[OH-]
KNH3 =
    [NH3]
 
    [B-].[H3O+]
KA =
    [HB]
.
    [HB].[OH-]
KB =
    [B-]
=
Kv = [H3O+].[OH-]
    [CH3COO-].[H3O+]
KCH3COOH =
    [CH3COOH]
.
    [CH3COOH].[OH-]
KCH3COO- =
    [CH3COO-]
=
Kv = [H3O+].[OH-]

kliknutím k chemické rovnováze obecně
výpočty pH: kyseliny: silné
jednosytné, vícesytné, slabé jednosytné, vícesytné,
zásady silné:
jednosytné, vícesytné, slabé: jednosytné, vícesytné,
soli:
slabé kys. a silné zás.,slabé zás.+silné kys., slabá kys. i zás.var.A var.B ,amfolyty var.A var.B, pufry var.A var.B ,
základní pojmy:
přehled, rovnováhy,koncentrace, iontový součin vody

[nahoru][základní stránka pro pH][go home]
Klik na hlavni stránku