05.09.2004 18:09:18

Odvození pH u silné vícesytné kyseliny

O B E C N Ě

Obecná platnost pro disociační konstantu silné kyseliny: KA>10-2neboli pKA <2
Definice pH: pH = - log [H3O+]
R-sytná kyselina HrB odštěpuje - právě proto, že je silná všechny vodíkové kationty a platí tudíž rovnice (disociace do r-tého stupně je zjednodušující předpoklad): HrB + rH2OB- + rH3O+
Jelikož je kyselina silná, je rovnováha posunuta zcela na stranu produktů. To znamená , že je ve vodném roztoku dokonale disociována. Všechny molekuly reaktantů se přeměnily na molekuly produktů. Jinými slovy, kolik bylo původně molekul kyseliny, r krát tolik vzniklo molekul oxoniových kationtů, to znamená, že se analytická koncentrace kyseliny cHrB na počátku reakce rovná jedné ertině 1/r rovnovážné koncentrace oxoniových kationtů [H3O+] při skončení reakce. cHrB = 1/r.[H3O+]»»»
»»»
[H3O+] = r.cHrB
Stačí tedy nahradit v logaritmu rovnovážnou koncentraci oxoniových kationtů [H3O+] r- násobkem analytické koncentrace kyseliny cHrB a máme výsledek pH = - log r.cHrB

nahoru, základní stránka pro pH, go home

pro H2SO4

Disociační konstanty kyseliny sírové: KH2SO4=103 neboli pKH2SO4 =-3
KHSO4-=1,2.10-2 neboli pKHSO4 =1,92
Definice pH: pH = - log [H3O+]
Dvousytná kyselina H2SO4 odštěpuje - právě proto, že je silná všechny vodíkové kationty a platí tudíž rovnice [disociace do 2-tého stupně je zjednodušující předpoklad, nicméně zde druhá disociační konstanta splňuje podmínku silné kyseliny neboť pKHSO4-je menší než 2 (1,92)]: H2SO4+2H2OSO42-+2H3O+
Jelikož je kyselina silná, je rovnováha posunuta zcela na stranu produktů. To znamená , že je ve vodném roztoku dokonale disociována. Všechny molekuly reaktantů se přeměnily na molekuly produktů. Jinými slovy, kolik bylo původně molekul kyseliny, 2 krát tolik vzniklo molekul oxoniových kationtů, to znamená, že se analytická koncentrace kyseliny cH2SO4 na počátku reakce rovná jedné polovině 1/2 rovnovážné koncentrace oxoniových kationtů [H3O+] při skončení reakce. cH2SO4 = 1/2.[H3O+]»»»
»»»
[H3O]+ = 2.cH2SO4
Stačí tedy nahradit v logaritmu rovnovážnou koncentraci oxoniových kationtů [H3O+] dvojnásobkem analytické koncentrace kyseliny cH2SO4 a máme výsledek pH = - log 2.cH2SO4

nahoru, základní stránka pro pH, go home

příklad
Zadání: Urči pH 0,08 M roztoku H2SO4
Řešení: pH = - log 2.cH2SO4 »»» pH = - log 2.0,08»»»
»»»
pH = - log 0,16 »»» pH = 0,80

výpočty pH: kyseliny: silné jednosytné, vícesytné, slabé jednosytné, vícesytné,
zásady silné: jednosytné, vícesytné, slabé: jednosytné, vícesytné,
soli:slabé kys. a silné zás.,slabé zás.+silné kys., slabá kys. i zás.var.A var.B ,amfolyty var.A var.B, pufry var.A var.B ,
základní pojmy: přehled, rovnováhy,koncentrace, iontový součin vody

[nahoru][základní stránka pro pH][go home]
Klik na hlavni stránku