05.09.2004 18:03:03

Odvození pH u silné jednosytné zásady

O B E C N Ě

Definice pH: pH = - log [H3O+]
Definice pOH: pOH = - log [OH-]
Vztah pH a pOH: pH + pOH = 14»»»
»»»
pH = 14 - pOH
Zásada MeB přijímá vodíkový kation a platí tudíž rovnice: MeB+H2OMe++HB+OH-
Jelikož je zásada silná, je rovnováha posunuta zcela na stranu produktů. To znamená , že je ve vodném roztoku dokonale disociována. Všechny molekuly reaktantů se přeměnily na molekuly produktů. Jinými slovy, kolik bylo původně molekul zásady, tolik vzniklo molekul hydroxidových aniontů, to znamená, že se analytická koncentrace zásady cMeB na počátku reakce rovná rovnovážné koncentraci hydroxidových aniontů [OH- ] při skončení reakce. cMeB = [OH-]
Stačí tedy nahradit v logaritmu rovnovážnou koncentraci hydroxidových aniontů [OH]- analytickou koncentrací zásady cMeB pOH = - log cB
Nyní stačí dosadit do vztahu pro určení pH: pH = 14 - pOH
Výsledek: pH = 14 + log cMeB

nahoru, základní stránka pro pH, go home

pro NaOH

Definice pH: pH = - log [H3O+]
Definice pOH: pOH = - log [OH-]
Vztah pH a pOH: pH + pOH = 14»»»
»»»
pH = 14 - pOH
Zásada NaOH přijímá vodíkový kation a platí tudíž rovnice: NaOH + H2ONa+ + H2O + OH-
Jelikož je zásada silná, je rovnováha posunuta zcela na stranu produktů. To znamená , že je ve vodném roztoku dokonale disociována (!!na levé straně není hydroxid sodný disociován!!). Všechny molekuly reaktantů se přeměnily na molekuly produktů. Jinými slovy, kolik bylo původně molekul hydroxidu sodného, tolik vzniklo molekul hydroxidových aniontů, to znamená, že se analytická koncentrace zásady cNaOH na počátku reakce rovná rovnovážné koncentraci hydroxidových aniontů [OH- ] při skončení reakce. cNaOH = [OH-]
Stačí tedy nahradit v logaritmu rovnovážnou koncentraci hydroxidových aniontů [OH]- analytickou koncentrací zásady cNaOH pOH = - log cNaOH
Nyní stačí dosadit do vztahu pro určení pH: pH = 14 - pOH
Výsledek: pH = 14 + log cNaOH

nahoru, základní stránka pro pH, go home

příklad
Zadání: Urči pH 0,05 M roztoku NaOH
Řešení: pH = 14 + log cNaOH »»» pH = 14 + log 0,05 »»»
»»»
pH = 14 + ( -1,30) »»» pH = 12,70

výpočty pH: kyseliny: silné jednosytné, vícesytné, slabé jednosytné, vícesytné,
zásady silné: jednosytné, vícesytné, slabé: jednosytné, vícesytné,
soli:slabé kys. a silné zás.,slabé zás.+silné kys., slabá kys. i zás.var.A var.B ,amfolyty var.A var.B, pufry var.A var.B ,
základní pojmy: přehled, rovnováhy,koncentrace, iontový součin vody

[nahoru][základní stránka pro pH][go home]
Klik na hlavni stránku