05.09.2004 18:09:02

Tlumivé roztoky (pufry, ústoje) odvození pH
var. B směs slabé zásady a její soli se silnou kyselinou
(klik na var.A - směs silné kyseliny a její soli se silnou zásadou)

O B E C N Ě
(zde klik na odvození u směsi amoniaku a chloridu amonného)

V roztoku je slabá zásada B a její sůl BH+. Anion silné kyseliny se reakcí neúčastní.
Slabá zásada B podléhá reakci: B + H2OBH+ + OH -
Její disociační konstanta se tedy rovná:
    [BH+].[OH-]
KB(B) =
    [B]
Ovšem reakce B + H2OBH+ + OH -
je v přítomnosti přebytku soli BH+ potlačena. Neboli BH+ reakcí vzniká minimálně, neboť je v roztoku BH+ ze soli.
    [BH+].[OH-]
KB(B) =
    [B]
Výše uvedené ovšem znamená, že koncentrace rovnovážná a analytická se rovná jednak u soli: [BH+] = cBH+, jednak u zásady : [B] = cB.
Lze tedy upravit:
    cBH+ . [OH-]
KB(B) =
    cB
Koncentrace OH- je:
    KB(B) . cB
[OH-] =
    cBH+
Po zlogaritmování: pOH = pKB(B) + log cBH+ - log cB
Převedeme pOH na pH (viz. iontový součin ): pH + pOH = 14»»»
»»»
pOH = 14 - pH

Takže výsledek:

pH = 14 - pKB(B) - log cBH+ + log cB

zde klik na odvození u směsi amoniaku a chloridu amonného

výpočty pH: kyseliny: silné jednosytné, vícesytné, slabé jednosytné, vícesytné,
zásady silné: jednosytné, vícesytné, slabé: jednosytné, vícesytné,
soli:slabé kys. a silné zás.,slabé zás.+silné kys., slabá kys. i zás.var.A var.B ,amfolyty var.A var.B, pufry var.A var.B ,
základní pojmy: přehled, rovnováhy,koncentrace, iontový součin vody

[nahoru][základní stránka pro pH][go home]
Klik na hlavni stránku