05.09.2004 18:07:03

Tlumivé roztoky (pufry, ústoje) odvození pH
směs amoniaku a chloridu amonného
(klik na směs kyseliny octové a octanu sodného)

NH3 + NH4Cl
(zde klik na obecné odvození)

V roztoku je slabá zásada NH3 a její sůl NH4+. Anion silné kyseliny se reakcí neúčastní.
Slabá zásada NH3 podléhá reakci: NH3 + H2ONH4+ + OH -
Její disociační konstanta se tedy rovná:
    [NH4+].[OH-]
KNH3 =
    [NH3]
Ovšem reakce NH3 + H2ONH4+ + OH -
je v přítomnosti přebytku soli NH4+ potlačena. Neboli BH+ reakcí vzniká minimálně, neboť je v roztoku NH4+ ze soli.
    [NH4+].[OH-]
KNH3 =
    [NH3]
Výše uvedené ovšem znamená, že koncentrace rovnovážná a analytická se rovná jednak u soli: [NH4+] = cNH4+, jednak u zásady : [NH3] = cNH3.
Lze tedy upravit:
    cNH4+ . [OH-]
KNH3 =
    cNH3
Koncentrace OH- je:
    KNH3 . cNH3
[OH-] =
    cNH4+
Po zlogaritmování: pOH = pKNH3 + log cNH4+ - log cNH3
Převedeme pOH na pH (viz. iontový součin ): pH + pOH = 14»»»
»»»
pOH = 14 - pH

Takže výsledek:

pH = 14 - pKNH3 - log cNH4+ + log cNH3

výpočty pH: kyseliny: silné jednosytné, vícesytné, slabé jednosytné, vícesytné,
zásady silné: jednosytné, vícesytné, slabé: jednosytné, vícesytné,
soli:slabé kys. a silné zás.,slabé zás.+silné kys., slabá kys. i zás.var.A var.B ,amfolyty var.A var.B, pufry var.A var.B ,
základní pojmy: přehled, rovnováhy,koncentrace, iontový součin vody

[nahoru][základní stránka pro pH][go home]
Klik na hlavni stránku