17.03.2005 19:33:20
Iontový součin vody
kyselina a její kongugovaná zásada, zásada a její konjugoaná kyselina
Friedrich Wilhelm Georg Kohlrausch (1840-1910)
Iontový součin vody (zde klikni pro jeho závislost na teplotě)
V samotné vodě také dochází k disociaci dle rovnice: H2O + H2OH3O+ + OH-
z čehož vyplývá rovnovážná konstanta:
    [H3O+].[OH-]
Kc =
    [H2O].[H2O]
Jelikož je disociace velmi velmi nepatrná, lze klást analytickou koncentraci rovnu rovnovážné (koncentrace vody ve vodě - 1 mol vody má hmotnost 18 g. Jeden litr má hmotnost 1000g. Z toho plyne molární koncentrace 1000/18 = 55,6 mol/l): cH2O = [H2O]
Koncentrace vody je konstantou a proto lze zavést novou konstantu tzv. iontový součin vody:
Kv = Kc.[H2O].[H2O]=[H3O+].[OH-]
Kv = [H3O+].[OH-]
což se rovná po zlogaritmování: - log Kv = - log [H3O+] - log [OH-]
a po zavedení p koegicientů: pKv = pH + pOH
O tom, že disociuje vskutku nepatrná část molekul vody svědčí velikost iontového součinu:
Kv = 10-14
- log Kv = - log 10-14
pKv = + 14
Jelikož musí vznikat při disociaci stejný počet oxoniových kationtů jako hydroxidových aniontů, platí: [H3O+] = [OH-]
Tudíž musí ve vodě i platit: [H3O+] = 10-7 [OH-] = 10-7 , neboť 10-14 = 10-7. 10-7
Neboli ve vodě platí: pH = 7 a pOH = 7
po klinutí závislost iontového součinu na teplotě  

nahoru, základní stránka pro pH, go home

Vztah kyseliny a její konjugované zásady

kyselina <-- ------- --------> konjugovaná
zásada
   
HA + B A- + BH+
    zásada <-------- ----------- --> konjugovaná
kyselina
kyselina: HA + H2OA- + H3O+
    [A-].[H3O+]
KA =
    [HA]
kongugovaná zásada: A- + H2OHA + OH-
    [HA].[OH-]
KB =
    [A-]
Takže pro součin zásady a její konjugované kyseliny platí:
    [A-].[H3O+]   [HA].[OH-]    
KA.KB =
.
= [H3O+].[OH-]=Kv = 10-14
    [HA]  

[A-]

   

nahoru, základní stránka pro pH, go home

Vztah zásady a její konjugované kyseliny

kyselina <-- ------- --------> konjugovaná
zásada
   
HA + B A- + BH+
    zásada <-------- ----------- --> konjugovaná
kyselina
zásada: B + H2OBH+ + OH-
    [BH+].[OH-]
KB =
    [B]
kongugovaná kyselina: BH+ + H2OB + H3O+
    [B].[H3O+]
KA =
    [BH+]
Takže pro součin zásady a její konjugované kyseliny platí:
    [B].[H3O+]   [BH+].[OH-]    
KA.KB =
.
= [H3O+].[OH-]=Kv = 10-14
    [BH+]  

[B]

   

výpočty pH: kyseliny: silné jednosytné, vícesytné, slabé jednosytné, vícesytné,
zásady silné:
jednosytné, vícesytné, slabé: jednosytné,vícesytné,
soli:slabé kys. a silné zás.,slabé zás.+silné kys., slabá kys. i zás.var.A var.B ,amfolyty var.A var.B, pufry var.A var.B ,
základní pojmy: přehled, rovnováhy,koncentrace, iontový součin vody

[nahoru][základní stránka pro pH][go home]
Klik na hlavni stránku