05.09.2004 18:06:02

Odvození pH u soli slabé jednosytné kyseliny a silné zásady

Zjednodušené odvození (kliknout na podrobné zde)

O B E C N Ě

Definice pH: pH = - log [H3O+]
Definice pOH: pOH = - log [OH-]
Vztah pH a pOH: pH + pOH = 14»»»
»»»
pH = 14 - pOH
Kation silné jednosytné zásady Me+ je disociován stejně mezi reaktanty a produkty a proto ho lze vykrátit: Me++B- +H2OMe++HB+OH-
B- +H2OHB+OH-
Pro anion B- (chová se jako zásada) platí tudíž tato disociační konstanta :
    [HB].[OH-]
KB(B-) =
    [B-]
Je zřejmé, že přijetím vodíkového kationtu H+ vznikl stejný počet molekul konjugované kyseliny HB jako hydroxidových aniontů OH-, to znamená,že se jejich rovnovážné koncentrace rovnají: [OH-] = [HB]
V disociační konstantě konjugovanou kyselinu HB nahradíme oxoniovými kationty OH-:
    [OH-].[OH-]
KB(B-) =
    [B-]
Jelikož pouze malé množství molekul zásady B-přijalo vodíkový kation H+, je rovnovážná koncentrace zásady [B-] jen o malinko menší (o ty molekuly, které přijaly vodíkový kation H+) než původní analytická koncentrace cB-. Při zanedbání tohoto rozdílu, lze obě tyto koncentrace považovat za shodné (zde klik na řešení, kde se toto zjednodušení neprovádí): cB- = [B-]
Rovnovážnou koncentraci kyseliny nahradíme tedy koncentrací analytickou:
    [OH-].[OH-]
KB(B-) =
    cB-
Nyní již můžeme vypočítat koncentraci hydroxidových aniontů (analytickou koncentraci totiž známe). [OH-] = (KB(B-).cB-)1/2
Zlogaritmujeme: log[OH-] = 1/2(logKB(B-)+logcB-)
Obrátíme znaménka: -log[OH-] = 1/2(-logKB(B-)-logcB-)
A zavedem p parametry (pOH a pK),Ovšem hodnoty pKB(B-) nejsou tabelovány. . pOH = 1/2(pKB(B-) - log cB-)
Využijeme vztahu,že součet pK zásady a její konjugované kyseliny (který je tabelován) se rovná 14 (viz.iontový součin) pKB(B-) + pKA(HB)=14»»»
»»»
pKB(B-) =14- pKA(HB)
Upravíme vztah pro výpočet pOH. pOH = 1/2(14-pKA(HB) - log cB-)
pOH = 7 - 1/2(pKA(HB) + log cB-)
Převedeme na pH pH = 14 - pOH
pH = 14-7 + 1/2(pKA(HB) + log cB-)
Upravíme a máme výsledek. pH = 7 + 1/2(pKA(HB) + log cB-)

nahoru, základní stránka pro pH, go home

octan sodný CH3COONa

Definice pH: pH = - log [H3O+]
Definice pOH: pOH = - log [OH-]
Vztah pH a pOH: pH + pOH = 14»»»
»»»
pH = 14 - pOH
Kation silné jednosytné zásady Na+ je disociován stejně mezi reaktanty a produkty a proto ho lze vykrátit: Na+ + CH3COO- +H2O
Na+ + CH3COOH + OH-
CH3COO- +H2OCH3COOH + OH-
Pro anion CH3COO- (chová se jako zásada) platí tudíž tato disociační konstanta :
    [CH3COOH].[OH-]
KCH3COO- =
    [CH3COO-]
Je zřejmé, že přijetím vodíkového kationtu H+ vznikl stejný počet molekul konjugované kyseliny CH3COOH jako hydroxidových aniontů OH-, to znamená,že se jejich rovnovážné koncentrace rovnají: [OH-] = [CH3COOH]
V disociační konstantě konjugovanou kyselinu CH3COOH nahradíme oxoniovými kationty OH-:
    [OH-].[OH-]
KCH3COO- =
    [CH3COO-]
Jelikož pouze malé množství molekul zásady CH3COO-přijalo vodíkový kation H+, je rovnovážná koncentrace zásady [CH3COO-] jen o malinko menší (o ty molekuly, které přijaly vodíkový kation H+) než původní analytická koncentrace cCH3COO-. Při zanedbání tohoto rozdílu, lze obě tyto koncentrace považovat za shodné (zde klik na řešení, kde se toto zjednodušení neprovádí): cCH3COO- = [CH3COO-]
Rovnovážnou koncentraci kyseliny nahradíme tedy koncentrací analytickou:
    [OH-].[OH-]
KCH3COO- =
    cCH3COO-
Nyní již můžeme vypočítat koncentraci hydroxidových aniontů (analytickou koncentraci totiž známe). [OH-] = (KCH3COO-.cCH3COO-)1/2
Zlogaritmujeme: log[OH-] = 1/2(logKCH3COO-+logcCH3COO-)
Obrátíme znaménka: -log[OH-] = 1/2(-logKCH3COO--logCH3COO-)
A zavedem p parametry (pOH a pK),Ovšem hodnoty pKCH3COO- nejsou tabelovány. . pOH = 1/2(pKCH3COO- - log cCH3COO-)
Využijeme vztahu,že součet pK zásady a její konjugované kyseliny (který je tabelován) se rovná 14 (viz.iontový součin) pKCH3COO- + pKCH3COOH=14»»»
»»»
pKCH3COO- =14- pKCH3COOH
Upravíme vztah pro výpočet pOH. pOH = 1/2(14-pKCH3COOH - log cCH3COO-)
pOH = 7 - 1/2(pKCH3COOH+ log cCH3COO-)
Převedeme na pH pH = 14 - pOH
pH = 14-7+1/2(pKCH3COOH + log cCH3COO-)
pH = 7 + 1/2(pKCH3COOH + log cCH3COO-)

nahoru, základní stránka pro pH, go home

příklad
Zadání: Urči pH 2 M roztoku CH3COONa (pKCH3COOH= 4,76)
Řešení: pH = 7 + 1/2(pKCH3COOH + log cCH3COO-) »»»
»»»
pH = 7 + 1/2(4,76 + log 2)»»»pH = 7+ 1/2{4,75 + 0,30)}»»»
»»»
pH = 7+ 1/2{5,05}»»» pH = 9,525

!!!Porovnej s výsledkem přesného postupu!!!

[nahoru][základní stránka pro pH][go home]


Podrobné odvození (zjednodušené zde)

O B E C N Ě

Definice pH: pH = - log [H3O+]
Definice pOH: pOH = - log [OH-]
Vztah pH a pOH: pH + pOH = 14»»»
»»»
pH = 14 - pOH
Kation silné zásady Me+ je disociován stejně mezi reaktanty a produkty a proto ho lze vykrátit: Me++B- +H2OMe++HB+OH-
B- +H2OHB+OH-
Pro anion B- (chová se jako zásada) platí tudíž tato disociační konstanta :
    [HB].[OH-]
KB(B-) =
    [B-]
Je zřejmé, že přijetím vodíkového kationtu H+ vznikl stejný počet molekul konjugované kyseliny HB jako hydroxidových aniontů OH-, to znamená,že se jejich rovnovážné koncentrace rovnají: [OH-] = [HB]
V disociační konstantě konjugovanou kyselinu HB nahradíme oxoniovými kationty OH-:
    [OH-].[OH-]
KB(B-) =
    [B-]
Rovnovážná koncentrace zásady [B-]je menší ( o molekuly, které přijaly vodíkový kation) než původní analytická koncentrace cB-. ( řešení, kde se toto zanedbává, je zde): [B-] = cB- -[HB]»»»
»»»
[B-] = cB- -[OH-]
Rovnovážnou koncentraci zásady nahradíme tedy koncentrací analytickou zmenšenou o koncentraci hydroxidových aniontů::
    [OH-].[OH-]
KB(B-) =
    cB- -[OH-]
Jedná se o kvadratickou rovnici:
KB(B-).cB- - KB(B-).[OH-]) = ([OH-])2»»»
»»»»([OH-])2+ KB(B-).[OH-] - KB(B-).cB-= 0
    -KB(B-)±{KB(B-))2+4.KB(B-).cB-}+1/2
[OH-] =
    2
!!!Ovšem hodnoty pKB(B-) nejsou tabelovány!!!. Využijeme vztahu,že součin rovnovážné konstanty zásady a její konjugované kyseliny se rovná iontovému součinu a dosadíme do vztahu pro pH: KB(B-).KA(HB)= 10-14
»»»»»»» »»» »»» »»» »»» »»» »»»
    10-14
KB(B-) =
    KA(HB)
    -10-14. KA(HB)-1±{10-28KA(HB)-2+4.10-14.KA(HB)-1.cB-}+1/2
[OH-] =
    2
Pro výpočty je toto vhodný výsledek, po výpočtu [OH-] se výsledek zlogaritmuje, změní znaménko a získá se tak pOH a pak převede na pH. pH = 14 + log [OH-]

[nahoru][základní stránka pro pH][go home]

octan sodný CH3COONa

Definice pH: pH = - log [H3O+]
Definice pOH: pOH = - log [OH-]
Vztah pH a pOH: pH + pOH = 14»»»
»»»
pH = 14 - pOH
Kation silné jednosytné zásady Na+ je disociován stejně mezi reaktanty a produkty a proto ho lze vykrátit: Na+ + CH3COO- +H2O
Na+ + CH3COOH + OH-
CH3COO- +H2OCH3COOH + OH-
Pro anion CH3COO- (chová se jako zásada) platí tudíž tato disociační konstanta :
    [CH3COOH].[OH-]
KCH3COO- =
    [CH3COO-]
Je zřejmé, že přijetím vodíkového kationtu H+ vznikl stejný počet molekul konjugované kyseliny CH3COOH jako hydroxidových aniontů OH-, to znamená,že se jejich rovnovážné koncentrace rovnají: [OH-] = [CH3COOH]
V disociační konstantě konjugovanou kyselinu CH3COOH nahradíme oxoniovými kationty OH-:
    [OH-].[OH-]
KCH3COO- =
    [CH3COO-]
Rovnovážná koncentrace zásady [CH3COO -] je menší ( o molekuly, z každé z nich vznikl přijetím vodíkového kationtu molekula kyseliny octové) než původní analytická koncentrace cCH3COO-. ( řešení, kde se toto zanedbává, je zde): [CH3COO-] = cCH3COO- -[CH3COO-]
[CH3COO-] = cCH3COO- -[OH-]
Rovnovážnou koncentraci zásady nahradíme tedy koncentrací analytickou zmenšenou o koncentraci oxoniových kationtů::
    [OH-].[OH-]
KCH3COO- =
    cCH3COO- -[OH-]
Jedná se o kvadratickou rovnici:
KCH3COO-.cCH3COO- - KCH3COO-.[OH-]) = ([OH-])2»»»
»»»»([OH-])2+ KCH3COO-.[OH-] - KCH3COO-.cCH3COO-= 0
    -KCH3COO-±{KCH3COO-2+4.KCH3COO-.cCH3COO-}+1/2
[OH-] =
    2
!!!Ovšem hodnoty pKCH3COO- nejsou tabelovány!!!. Využijeme vztahu,že součin rovnovážné konstanty zásady a její konjugované kyseliny se rovná iontovému součinu a dosadíme do vztahu pro pH: KCH3COO-.KCH3COOH= 10-14
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
    10-14
KCH3COO- =
    KCH3COOH
    -10-14. KCH3COOH-1±{10-28.KCH3COOH-2+4.10-14.KCH3COOH-1.cCH3COO-}+1/2
[OH-] =
    2
Pro výpočty je toto vhodný výsledek, po výpočtu [OH-] se výsledek zlogaritmuje, změní znaménko a získá se tak pOH a pak převede na pH. pH = 14 + log [OH-]

nahoru, základní stránka pro pH, go home

příklad
Zadání: Urči pH 2 M roztoku CH3COONa) (KCH3COOH = 1,75.10-5)
Řešení:
    -10-14. KCH3COOH-1±{10-28.KCH3COOH-2+4.10-14.KCH3COOH-1.cCH3COO-}+1/2
[OH-] =
    2
    -10-14. 1,75-1.105±{10-28.1,75-2.1010+4.10-14.1,75-1.105.2}+1/2
[OH-] =
    2
    -0,571.10-9±{0,3165.10-18 + 4,568.10-9}+1/2
[OH-] =
    2
    -0,571.10-9±{4 568 000 000, 3165.10-18}+1/2
[OH-] =
    2
    -0,571.10-9± 67 586,981.10-9
[OH-] =
    2

Fyzikální smysl má poze kladný výsledek »»»
»»»
[OH-]= {67 586,410.10-9}/2 =33 793,205.10-9»»»
»»»
log [OH-]= log 33 793,205.10-9 = -4,471»»» pH=14+log [OH-]»»»
pH = 14 - 4,471 »»»pH = 9,529!!!Porovnej s výsledkem přibližného postupu!!!

výpočty pH: kyseliny: silné jednosytné, vícesytné, slabé jednosytné, vícesytné,
zásady silné: jednosytné, vícesytné, slabé: jednosytné, vícesytné,
soli:slabé kys. a silné zás.,slabé zás.+silné kys., slabá kys. i zás.var.A var.B ,amfolyty var.A var.B, pufry var.A var.B ,
základní pojmy: přehled, rovnováhy,koncentrace, iontový součin vody

[nahoru][základní stránka pro pH][go home]
Klik na hlavni stránku