10.11.2004 19:44:48
Odvození pH u silné jednosytné kyseliny

O B E C N Ě

Obecná platnost pro disociační konstantu: KA>10-2neboli pKA <2
Definice pH: pH = - log [H3O+]
Kyselina HB odštěpuje vodíkový kation a platí tudíž rovnice: HB + H2OB- + H3O+
Jelikož je kyselina silná, je rovnováha posunuta zcela na stranu produktů. To znamená , že je ve vodném roztoku dokonale disociována. Všechny molekuly reaktantů se přeměnily na molekuly produktů. Jinými slovy, kolik bylo původně molekul kyseliny, tolik vzniklo molekul oxoniových kationtů, to znamená, že se analytická koncentrace kyseliny cHB na počátku reakce rovná rovnovážné koncentraci oxoniových kationtů [H3O+ ]při skončení reakce. cHB = [H3O+]
Stačí tedy nahradit v logaritmu rovnovážnou koncentraci oxoniových kationtů [H3O]+ analytickou koncentrací kyseliny cHB a máme výsledek pH = - log cHB

nahoru, základní stránka pro pH, go home

pro HCl

Disociační konstanta HCl: KHCl=1,3106 neboli pKHCl = -6,1
Definice pH: pH = - log [H3O+]
Kyselina HCl odštěpuje vodíkový kation a platí tudíž rovnice: HCl + H2OCl- + H3O+
Jelikož je kyselina silná, je rovnováha posunuta zcela na stranu produktů. To znamená , že je ve vodném roztoku dokonale disociována. Všechny molekuly reaktantů se přeměnily na molekuly produktů. Jinými slovy, kolik bylo původně molekul kyseliny, tolik vzniklo molekul oxoniových kationtů, to znamená, že se analytická koncentrace kyseliny cHCl na počátku reakce rovná rovnovážné koncentraci oxoniových kationtů [H3O+] při skončení reakce. cHCl = [H3O+]
Stačí tedy nahradit v logaritmu rovnovážnou koncentraci oxoniových kationtů [H3O]+ analytickou koncentrací kyseliny cHCl a máme výsledek pH = - log cHCl

[nahoru][základní stránka pro pH][go home]

příklad
Zadání: Urči pH 0,2 M roztoku HCl
Řešení: pH = - log cHCl »»» pH = - log 0,2 »»» pH = 0,70

výpočty pH: kyseliny: silné jednosytné, vícesytné, slabé jednosytné, vícesytné,
zásady silné:
jednosytné, vícesytné, slabé: jednosytné,vícesytné,
soli:
slabé kys. a silné zás.,slabé zás.+silné kys., slabá kys. i zás.var.A var.B ,amfolyty var.A var.B, pufry var.A var.B ,
základní pojmy: přehled, rovnováhy,koncentrace, iontový součin vody

[nahoru][základní stránka pro pH][go home]
Klik na hlavni stránku