05.09.2004 18:08:40

Tlumivé roztoky (pufry, ústoje) odvození pH
příklad
(další příklad, konkrétní odvození vzorce, obecné odvození )

Určete pH roztoku, který vznikne smícháním 100 ml roztoku kyseliny octové CH3COOH o koncentraci cCH3COOH = 0,1 mol.l-1 a 300 ml roztoku octanu sodného CH3COONa o koncentraci cCH3COONa= 0,2 mol.l-1. (pKCH3COOH = 4,76)
!!!POZOR!!! Koncentrace je třeba přepočítat na celkový objem 400 ml!!!
    0,1 . 0,1    
cCH3COOH =
= 0,025 mol.l-1
    0,1 + 0,3    
    0,2 . 0,3    
cCH3COO- =
= 0,15 mol.l-1
    0,1 + 0,3    
pH = pKCH3COOH + log cCH3COO- - log cCH3COOH
pH = 4,76 + log 0,15 - log 0,025
pH = 4,76 - 0,82 + 1,60
pH = 5,54

výpočty pH: kyseliny: silné jednosytné, vícesytné, slabé jednosytné, vícesytné,
zásady silné: jednosytné, vícesytné, slabé: jednosytné, vícesytné,
soli:slabé kys. a silné zás.,slabé zás.+silné kys., slabá kys. i zás.var.A var.B ,amfolyty var.A var.B, pufry var.A var.B ,
základní pojmy: přehled, rovnováhy,koncentrace, iontový součin vody

[nahoru][základní stránka pro pH][go home]
Klik na hlavni stránku