05.09.2004 18:07:57

Tlumivé roztoky (pufry, ústoje) odvození pH
směs kyseliny octové a octanu sodného
(klik na směs amoniaku a chloridu amonného)

CH3COOH + CH3COONa
(zde klik na obecné odvození)

V roztoku je slabá kyselina CH3COOH a její sůl CH3COO -. Kation silné zásady Na+ se reakcí neúčastní.
Slabá kyselina HB podléhá reakci: CH3COOH + H2OCH3COO - + H3O+
Její disociační konstanta se tedy rovná:
    [CH3COO -].[H3O+]
KCH3COOH =
    [CH3COOH]
Ovšem reakce
CH3COOH+H2OCH3COO -+H3O+
je v přítomnosti přebytku soli CH3COO -potlačena. Neboli B- reakcí vzniká minimálně, neboť je v roztoku CH3COO - ze soli.
    [CH3COO -].[H3O+]
KCH3COOH =
    [CH3COOH]
Výše uvedené ovšem znamená, že koncentrace rovnovážná a analytická se rovná jednak u soli: [CH3COO-]=cCH3COO-, jednak u kyseliny : [CH3COOH]=cCH3COOH.
Lze tedy upravit:
    cCH3COO-.[H3O+]
KCH3COOH =
    cHB
Koncentrace H3O+ je:
    KCH3COOH.cHB
[H3O+] =
    cCH3COO-

Takže výsledek:

pH = pKCH3COOH + log cCH3COO- - log cCH3COOH

klik na příklad , klik na obecné odvození

výpočty pH: kyseliny: silné jednosytné, vícesytné, slabé jednosytné, vícesytné,
zásady silné: jednosytné, vícesytné, slabé: jednosytné, vícesytné,
soli:slabé kys. a silné zás.,slabé zás.+silné kys., slabá kys. i zás.var.A var.B ,amfolyty var.A var.B, pufry var.A var.B ,
základní pojmy: přehled, rovnováhy,koncentrace, iontový součin vody

[nahoru][základní stránka pro pH][go home]
Klik na hlavni stránku