05.09.2004 18:10:33

Příklad na výpočet pH u kyseliny trihydrogenfosforečné

Dle jednoduššího vzorce (klik na podrobný vzorec)

příklad (klik na odvození vzorce)
Zadání: Urči pH 0,2 M roztoku H3PO4 (pKH3PO4 = 2,12)
Řešení: pH = 1/2(pKH3PO4 - log cH3PO4) »»» pH = 1/2(2,12 - log 0,2)»»»
»»»
pH = 1/2{2,12 - (- 0,70)}»»» pH = 1,41
!!!Porovnej s výsledkem přesného postupu!!!

[nahoru][základní stránka pro pH][go home]


Dle podrobnějšího vzorce (klik na jednodušší vzorec)

příklad (klik na odvození vzorce)
Zadání: Urči pH 0,2 M roztoku H3PO4 (KH3PO4 = 7,52.10-3)
Řešení:
    -KH3PO4 ± {KH3PO42 + 4.KH3PO4 . cH3PO4}1/2
[H3O+] =
    2
    -7,52.10-3 ± {(7,52.10-3)2 + 4.7,52.10-3.0,2}1/2
[H3O+] =
    2
    -7,52.10-3 ± {56,5504.10-6 + 6,016.10-3}1/2
[H3O+] =
    2
    -7,52.10-3 ± {6072,5504.10-6}1/2
[H3O+] =
    2
    -7,52.10-3 ± 77,93.10-3
[H3O+] =
    2

Fyzikální smysl má poze kladný výsledek »»»
»»»
[H3O+]= {70,41.10-3}/2 =35,205.10-3»»»
»»»
pH = - log [H3O+]= - log 35,205.10-3 =- (-1,45)»»»
pH = 1,45
!!!Porovnej s výsledkem přibližného postupu!!!

výpočty pH: kyseliny: silné jednosytné, vícesytné, slabé jednosytné, vícesytné,
zásady silné: jednosytné, vícesytné, slabé: jednosytné, vícesytné,
soli:slabé kys. a silné zás.,slabé zás.+silné kys., slabá kys. i zás.var.A var.B ,amfolyty var.A var.B, pufry var.A var.B ,
základní pojmy: přehled, rovnováhy,koncentrace, iontový součin vody

[nahoru][základní stránka pro pH][go home]
Klik na hlavni stránku