13.05.2002 21:08:48

Octan amonný - výpočet pH
(klik na obecné odvození , klik na konkrétní odvození var.A, var.B)

Vypočítej pH 0,1 M roztoku octanu amonného CH3COONH4

Vzorec: pH = 7 + 1/2 (pKCH3COOH - pKNH3)
Hodnoty disociačních konstant: pKCH3COOH = 4,76
p
KNH3 = 4,75
Dosazení do vzorce: pH = 7 + 1/2 (4,76 - 4,75)

Takže výsledek:

pH = 7,005

(klik na obecné odvození var.A ,var.B , klik na konkrétní odvození var.A, var.B)

 

výpočty pH: kyseliny: silné jednosytné, vícesytné, slabé jednosytné, vícesytné,
zásady silné: jednosytné, vícesytné, slabé: jednosytné,vícesytné,
soli:slabé kys. a silné zás.,slabé zás.+silné kys., slabá kys. i zás.var.A var.B ,amfolyty var.A var.B, pufry var.A var.B ,
základní pojmy: přehled, rovnováhy,koncentrace, iontový součin vody

[nahoru][základní stránka pro pH][go home]
Klik na hlavni stránku