14.10.2013 19:48:28
Alkyny (acetyleny) - dříve Alkiny
[názvosloví][reakční mechanismy][redoxní rovnice]

Kliknutím k velkému fotu
Noční můra všech studentů: MC-ho rodina. Jsou tam všichni: MC ďábel, MC ras, MC vodník, MC hezoun, MC mazel, MC pleška, MC lísal i MC Bůček


Reakční mechanismy alkynů
Adice elektrofilní a nukleofilní (teorie Markovnikovo pravidlo)
Adice elektrofilní chlorovodíku na propyn
Adice nukleofilní - Kučerovova syntéza
Názvosloví alkynů Flash: but-2-yn (pozn. dle nových pravidel nemají lokanty ve složených substituentech čárky)
metodika názvy grafické vzorce sumární vzorce
podrobné řešení příkladů
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
redoxní rovnice alkynů
Molekuly v molcon na stránkách http://dlapa.cz/

[nahoru][názvosloví alkynů][redoxní rovnice alkynů][reakční mechanismy][organická chemie][go home]


ANORGANIC[názvosloví][rovnice][chemie prvků]
ORGANIC[názvosloví][rovnice][reakční mechanismy][pravidla a pojmenované reakce]
[alkany][alkeny][alkiny][areny][hydroxysloučeniny][karbonylové sloučeniny][ kyseliny a jejich deriváty] [halogenderiváty][slouč. N, S, P, As a B][polymery]
OBECCHEM[tabulka][vzorce][programy]
MATCHEM[výpočty vzorců][výpočty z rovnic][roztoky]
BIOCHEM[sacharidy][lipidy][heterocyklické sloučeniny][bílkoviny][biocykly][přírodní látky]
ANALYTIC[spektra][pH][indikátory][činidla][důkazy prvků]
GEOCHEM[minerály][krystaly]
HISTORCHEM [objevitelé][ osobnosti][humor]
CHEMICKÁ FYZIKA A FYZIKÁLNÍ CHEMIE[orbitaly][atomové jádro][pH][elektrochemie][radiochemie][chemická kinetika][termochemie][molekulová fyzika]