27.06.2004 09:58:22
Podrobné řešení názvů a vzorců alkynů (dříve alkinů)
9. příklad
Upozornění:všechny zde používané "příšerky" se nemusí vyskytovat v praxi, jsou zde zařazeny především ze cvičných důvodů!!! (zde klik na novinky v názvosloví)

metodika názvy grafické vzorce sumární vzorce
podrobné řešení příkladů
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
C14H10

4-(1-ethynylprop-2-ynyl)-5-methylokta-3,5-dien-1,7-diyn
název dle původního názvosloví:
4-(1'-ethinyl-2'-propinyl)-5-methyl-3,5-oktadien-1,7-diin

Určování sumárního vzorce z názvu
Obecný vzorec
CnH2n+2-4.počet trojných vazeb-2.počet dvojných vazeb
Počet uhlíků
4-(1-ethynyl2+prop3+-2-ynyl)-5-methyl1+okta-8-3,5-dien-1,7-diyn=14
Počet vodíků 14.2 + 2 - 4.4 - 2.2 = 10

[nahoru] [názvosloví alkynů] [alkyny] [organická chemie] [go home]