03.03.2006 00:19:19
Metodika názvosloví alkynů (dříve alkinů)
dle nového názvosloví koncovka -yn

metodika názvy grafické vzorce sumární vzorce
podrobné řešení příkladů
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

1. Hlavní řetězec se zvolí tak, aby měl co největší počet násobných vazeb (čísluje se z té strany, kde má násobná vazba nižší číslo, v případě shodnosti i u dalších násobných vazeb, rozhoduje z které strany se váže první, v příp. rovnosti další postranní řetězec. V případě shodnosti výše uvedeného se čísluje tak, aby dvojná vazba měla nižší číslo)
V případě rovnosti počtu násobných vazeb se hlavní řetězec volí tak, aby měl co největší počet uhlíků.

2. Hlavní řetězec má obecný název alkapolyn (s jednou - alkyn, s dvěma alkadiyn, s třemi alkatriyn atd.). Čísla trojných vazeb (lokanty) se dle nového názvosloví píší do "těla" názvu těsně před koncovku ( např. hexa-1,3-diyn) (dříve se psaly před název např. 1,3-hexadiyn). V případě kombinace i s dvojnými vazbami je obecný název alkapolyen-polyyn (např. hexa-1-en-3,5-diyn, dříve 1-hexen-3,5-diin).

3. Postranní řetězce bez trojné vazby mají obecný název alkyl (koncovka - yl) a zapisují se v pořadí dle abecedy (U shodných jednoduchých postranních řetězců se používají předpony: di, tri, tetra, penta atd., které se při zařazování dle abecedy neuvažují. U shodných rozvětvených postranních řetězců se používají předpony: bis, tris, tetrakis, pentakis atd.. Rozvětvené postranní řetězce se zapisují do závorky, pro řazení dle abecedy je rohodující první písmeno v závorce, to znamená, že se předpony uvažují).

4. Postranní řetězce s trojnými vazbami mají obecný název alkapolyynyl (s jednou alkynyl, s dvěma alkadiynyl, s třemi alkatriynyl atd.).V případě potřeby jednoznačnosti se číslují (dle nového názvosloví do "těla" např. penta-1',2'-diynyl) číslovkami s indexem (pro rozlišení od číslovek hlavního řetězce) .U shodných jednoduchých postranních řetězců se používají předpony: di, tri, tetra, penta atd., které se při zařazování dle abecedy neuvažují. U shodných rozvětvených postranních řetězců se používají předpony: bis, tris, tetrakis, pentakis atd.. Rozvětvené postranní řetězce se zapisují do závorky, pro řazení dle abecedy je rohodující první písmeno v závorce, to znamená, že se předpony uvažují).

5. Postranní řetězce s trojnými a dvojnými vazbami mají obecný název alkapolyenpolyynyl ( např. hexa-1',3'-dien-5'-ynyl). Pokud je dvojná vazba vedená přímo z hlavního řetězce je obecný název alkapolyenpolyynyliden ( např. hepta-2',4'-dien-6'-ynyliden).

6. Postranní řetězce se zapisují před hlavní řetězec, u složených postranních řetězců se v závorce zapisuje postranní řetězec postranního řetězce před hlavní postranní řetězec.

7. Sumární vzorec je CnH2n+2-4.počet trojných vazeb-2.počet dvojných vazeb
Lze ho určit přímo z názvu (postup je jasně patrný z podrobných zápisů )


[nahoru] [názvosloví alkynů] [alkyny] [organická chemie] [go home]
Go home