14.10.2013 19:46:55
[Alkany][cykloalkany][bicykly][spirosloučeniny]
[názvosloví][reakční mechanismy]
Kliknutím k velkému fotu
“Chci věřit”
Nebojte, já chci taky věřiti, že je MC mimozemšťan, protože jako zástupce lidské rasy by si ho UFOni hned odvezli do obludária.


názvosloví předpony vyjadřující počet
alkany (parafiny) Flash: konformace ethanu Flash: konformace ethanu Flash: methylbutan Applet: Etan Animace: ethan Animace: methan
metodika názvy grafické vzorce sumární vzorce
podrobné řešení příkladů
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
cykloalkany Applet: cyklohexan
metodika názvy grafické vzorce sumární vzorce
podrobné řešení příkladů
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Applet: Vibrace 1-ethyl-3-(2-methylbutyl)cyklopentanu Shockwave:Cykloalkany
bicykly a tricykly
metodika názvy grafické vzorce sumární vzorce
podrobné řešení příkladů
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
adamantan
spirosloučeniny
metodika názvy grafické vzorce sumární vzorce
podrobné řešení příkladů
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
zde je ke stažení prográmek na procvičování názvosloví alkanů Ke stažení na těchto stránkách

[nahoru][reakční mechanismy v organické chemii][organická chemie][go home]

Reakční mechanismy
Sr substituce radikálová
chlorace propanu - kompletně, na 1-chlorpropan, na 1,2-dichlorpropan, na 1,2,3-trichlorpropan, na 1,2,2,3-tetrachlorpropan, na 1,1,2,2,3-pentachlorpropan, na 1,1,2,2,3,3-hexachlorpropan, na 1,1,1,2,2,3,3-heptachlorpropan, na oktachlorpropan
sulfochlorace methanu
Syntéza alkanu dekarboxylací karboxylových kyselin s nátronovým vápnem
Wurtzova reakce - syntéza alkanu z halogenderivátu
Další syntézy alkanů z halogenderivátů
Kolbeho elektrosyntéza - příprava alkanů a dikarboxylovaných kyselin
Bredtovo pravidlo - bicykly
Étardova reakce - oxidace methylu na aldehydickou skupinu
Animace: Sr bromace ethanu profesor Holger Schickor:  Substituce radikálová - bromace ethanu (uloženo přímo na těchto stránkách) Ar výroba ethanu profesor Holger Schickor:  Adice radikálová (hydrogenace ethylenu) výr.methanu z karbidu hliníku profesor Holger Schickor:  Syntéza methanu z karbidu hliníku
Video: syntéza methanu z karbidu hliníku profesor Holger Schickor:  Syntéza methanu z karbidu hliníku
Shockwave: Ar výroba ethanu Katalyzovaná hydrogenace ethylenu na ethan (radikálový mechanismus) fyzikální vlastnosti Fyzikální vlastnosti alkanů
Shockwave: stereochemie ethanu stereochemie ethanu
Hydrogenace a dehydrogenace z VŠ zde uložené [html] [pdf]

[nahoru][reakční mechanismy v organické chemii][organická chemie][go home]

Molekuly v molcon na stránkách http://dlapa.cz/
methan anti-periplanární ethan syn-periplanární ethan propan butan
cis-vaničková cyklohexan trans-židličková cyklohexan
trans-židličková methylcyklohexan
zde je ke stažení prográmek na procvičování názvosloví alkanů Ke stažení na těchto stránkách

ANORGANIC[názvosloví][strukturní vzorce][rovnice][chemie prvků]
ORGANIC[
názvosloví][rovnice][reakční mechanismy][pravidla a pojmenované reakce]
[
alkany][alkeny][alkiny][areny][hydroxysloučeniny][karbonylové sloučeniny][ kyseliny a jejich deriváty] [halogenderiváty][slouč. N, S, P, As a B][polymery]
OBECCHEM[
tabulka][programy]
MATCHEM[
výpočty vzorců][výpočty z rovnic][roztoky]
BIOCHEM[
sacharidy][lipidy][heterocyklické sloučeniny][bílkoviny][biocykly][přírodní látky]
ANALYTIC[
spektra][pH][indikátory][činidla][důkazy prvků]
GEOCHEM[
minerály][krystaly]
HISTORCHEM [
objevitelé][ osobnosti][humor]
CHEMICKÁ FYZIKA A FYZIKÁLNÍ CHEMIE[
orbitaly][atomové jádro][pH][elektrochemie][radiochemie][chemická kinetika][termochemie][molekulová fyzika]


Go home