10.05.2002 17:42:56

Metodika názvosloví bicyklů a tricyklů

metodika názvy grafické vzorce sumární vzorce
podrobné řešení příkladů
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Bicykly

1. Bicykly obsahují dva cykly, které mají více společných atomů (lze si vždy představit tři kombinace dvou cyklů, pro tvorbu názvosloví se volí ta, kde je společný počet atomů minimální)

2. Čísluje se od hraničního společného atomu, přes největší větev, druhý hraniční společný atom a druhou největší větev. Nakonec se číslují "vnitřní" společné atomy (nejkratší větev)

3. Název bicyklu : bicyklo [počty atomů v jednotlivých větvích sestupně]alkan (počet uhlíků se rovná součtu čísel v hranaté závorce + 2 - což jsou do závorek nezapočítávané hraniční společné atomy).

4. Postranní řetězce se zapisují před bicyklo v pořadí dle abecedy. Bicykl se při přednostním uplatňování zásad v bodech 1 až 3 čísluje tak, aby první postranní řetězec měl co nejmenší číslo. Další pravidla u postranních řetězců platí jako u alkanů a cykloalkanů

4. Sumární vzorec je CnH2n-2

 

Tricykly

1. Tricykly si lze nejlépe představit jako sloučeniny z nichž po odstranění jedné větve vznikne bicykl. Pro tvorbu názvosloví je nejlépe odstranit myšlenkově nejkratší větev a poté vytvořit název vzniklého bicyklu. Poté myšlenkově nejkratší větev vrátit zpět a dle atomů větve zvýšit "alkan" za hranatou závorkou, ale především přidat počet atomů v této větvi jako poslední číslo do hranaté závorky a k němu horními indexy připsat, přes které očíslované atomy je napojen na ostatní cykly.

2. Sumární vzorec je CnH2n-4

 

[nahoru][alkany CJ][organická chemie][go home]
Hlavní stránka