25.10.2009 08:36:23
Krystalochemie
[bravaisovy buňky][animace krystalů][fotogalerie krystalů][stormglass]

K.U.F.R - Krabice Určena Fantastickým Rambům. Toto je vysvětlení onoho záhadného předmětu. Pokud ho otevřete, zjistíte, že vlastně nic neobsahuje. Zdání klame, v dvojitém dně jsou uloženy: digitální hodiny, rozbušky, 1kg C4, mobil, Magnum, 2 Míšové ( Myslím tím ty nanuky ), 5x čisté slipy a 1x špinavé ( Díky nim byl také MC- při návratu od
Billa Clintona a Moniky Lewinské - odhalen na celnici speciálně vycvičeným psem)


[bravaisovy buňky][animace krystalů][fotogalerie krystalů][strukturní typy Strukturní typy - studentská práce]
  14 Bravaisových buněk
1.
Trojklonná (triklinická) soustava
a, b,c, a, b, g - libovolné
2.
Jednoklonná (monoklinická) soustava
primitivní bočně centrovaná
a = g = 900... a, b,c, b - libovolné
3.
Kosočtverčná (orthorombická)
soustava
primitivní bočně centrovaná tělesně centrovaná plošně centrovaná
a,b,c-libovolné...a=b=g=900
4.
Klencová (romboedrická) soustava
a=b=c...a=b=g<900
5.
Čtverečná (tetragonální) soustava
a=b...c-libovolné... a=b=g=900
6.
Šesterečná (hexagonální) soustava
primitivní tělesně centrovaná
a=b...c-libovolné...a=b=900...g = 1200
7.
Krychlová (kubická)
soustava
primitivní tělesně centrovaná plošně centrovaná
a=b=c...a=b=g=900
  Odkazy http://www.univ-lemans.fr/enseignements/chimie/01/cristallographie/formes.html http://www.iumsc.indiana.edu/index.html
  Jeskyně gigantických krystalů Naica (pps prezentace)

[nahoru][animace krystalů][fotogalerie krystalů][stormglass][minerály][geochemie][go home]


ANORGANIC[názvosloví][strukturní vzorce][rovnice][chemie prvků]
ORGANIC[názvosloví][rovnice][reakční mechanismy][pravidla a pojmenované reakce]
[alkany][alkeny][alkiny][areny][hydroxysloučeniny][karbonylové sloučeniny][ kyseliny a jejich deriváty] [halogenderiváty][slouč. N, S, P, As a B][polymery]
OBECCHEM[tabulka][programy]
MATCHEM[výpočty vzorců][výpočty z rovnic][roztoky]
BIOCHEM[sacharidy][lipidy][heterocyklické sloučeniny][bílkoviny][biocykly][přírodní látky]
ANALYTIC[spektra][indikátory][činidla][důkazy prvků][pH]
GEOCHEM[minerály][krystaly]
HISTORCHEM [objevitelé][ osobnosti][humor]
CHEMICKÁ FYZIKA A FYZIKÁLNÍ CHEMIE[orbitaly][atomové jádro][pH][elektrochemie][radiochemie][chemická kinetika][termochemie][molekulová fyzika]


Go home