24.10.2009 19:57:26
Činidla

"Takže, jak mi dával ten Bill (Clinton, ne Gates) to číslo? Bylo to 339485 nebo 001007? No nic, asi budu muset zavolat Vaškovi. Přeci jenom by mi taky mohl sehnat ten Uran (popřípadě doplnit jakoukoliv jinou zajímavou a potřebnou chemikálii)"

Benediktovo činidlo Stanley Rossiter Benedict  (17.3.1884 - 21.12.1936) - americký chemik Rozpustí se 1,7 g modré skalice ... kliknutím k podrobnostem
Čugajevovo činidlo Lev Alexandrovič Čugajev (16.10.1873 - 23.9.1922) Jednoprocentní ethanolový roztok diacetyldioximu. Provádí se s ním důkaz nikelnatých iontů
Fehlingův roztok I Herman Christian von Fehling - německý chemik (9.6.1812 - 1.7.1885) Roztok síranu měďnatého (w = 7%) (kliknutím k dalším informacím, opředevším pak k zápisu reakcí).
Fehlingův roztok II Herman Christian von Fehling - německý chemik (9.6.1812 - 1.7.1885) Roztok hydroxidu sodného (10g) a vínanu draselno - sodného (35g) ve vodě (100 ml) (kliknutím k dalším informacím, opředevším pak k zápisu reakcí).
Griessovo činidlo Johann Peter Griess (6.9.1829 - 30.8.1888) a) 1 g kyseliny sulfanilové ...kliknutím k podrobnostem.
Lugolův roztok Jean Guillaume Auguste Lugol (18.8.1786 - 16.9.1851) Rozpustí se jodid draselný (1,5g) v 100 cm3 vody a přidá se jód (0,5g). Výsledný roztok je roztokem trijodidu draselného KI3 (na rozdíl od jodu je dobře rozpustný ve vodě).
Nesslerovo činidlo Julius Nessler (1827 - 19.3.1905) - po kliknutí životopis Tetrajodortuňatan draselný slouží k důkazu amoniaku (kliknutím k dalším informacím, tj. k přípravě činidla a k zápisu reakcí).
Molischovo činidlo Prof. PhDr. Hans Molisch (6.12. 1856, Brno - 8.12. 1937, Vídeň) Roztok naftolu v ethanolu (w = 10%)
Millonovo činidlo   Jeden díl rtuti zahříváme... kliknutím k podrobnostem
Schiffovo činidlo Hugo (Ugo) Josef Schiff - německý chemik (1834-1915) Kliknutím k tvorbě bisulfitů: teorie, obecně,s acetaldehydem, s acetonem
Selivanovo činidlo   Ve směsi kyseliny chlorovodíkové (50 ml ) a vody (50 ml ) se rozpustí resorcinol (0,05g). Slouží k rozlišení fruktosy od glukosy (fruktosa v roztoku s činidlem povařením rychle zčervená).
Tollensovo činidlo Bernhard Christian Gottfried Tollens- německý chemik (30.7.1841-31.1.1918) Do roztoku dusičnanu stříbrného (w = 5%; 2 ml ) se přidá kapka roztoku hydroxidu sodného (w = 10%) a dále se přidá za stálého míchání po kapkách roztok hydroxidu amonného (w = 2%) až do rozpuštění sraženiny
kliknutím k dalším informacím, opředevším pak k zápisu reakcí
Uffelmannovo činidlo Julius August Christian Uffelmann (21.1.1837, Zeven (Hannover) - 17.1.1894) - německý lékař. K vodnému roztoku fenolu se přidá tolik kapek roztoku chloridu železitého, až se roztok zbarví fialově. Pokud se přikápne k tomuto činidlu kyselina mléčná, kapalina se zbarví citronově žlutě. Tuto reakci dávají také vícesytné fenoly a kyselina mléčná.
Votočkovo činidlo Emil Votoček- český chemik 0,075 g fuchsinu ve 300 ml vody se smísí s roztokem malachitové zeleně ve 100 ml vody. Slouží k důkazu siřičitanů (resp. sulfidů), které se jím odbarvují.

[nahoru][reakční mechanismy][analytická chemie][go home]


ANORGANIC[názvosloví][strukturní vzorce][rovnice][chemie prvků]
ORGANIC[názvosloví][rovnice][reakční mechanismy][pravidla a pojmenované reakce]
[alkany][alkeny][alkiny][areny][hydroxysloučeniny][karbonylové sloučeniny][ kyseliny a jejich deriváty] [halogenderiváty][slouč. N, S, P, As a B][polymery]
OBECCHEM[tabulka][programy]
MATCHEM[výpočty vzorců][výpočty z rovnic][roztoky]
BIOCHEM[sacharidy][lipidy][heterocyklické sloučeniny][bílkoviny][biocykly][přírodní látky]
ANALYTIC[spektra][indikátory][činidla][důkazy prvků][pH]
GEOCHEM[minerály][krystaly]
HISTORCHEM [objevitelé][ osobnosti][humor]
CHEMICKÁ FYZIKA A FYZIKÁLNÍ CHEMIE[orbitaly][atomové jádro][pH][elektrochemie][radiochemie][chemická kinetika][termochemie][molekulová fyzika]


Go home