02.03.2006 23:58:02
Emil VOTOČEK

Emil Votoček (5.10.1872 Hostinné - 11.10.1950 Praha)
5. 10. 1872 Hostinné - 11. 10. 1950 Praha

Profesor Emil Votoček byl českým chemikem světového jména, profesorem experimentální anorganické i organické chemie na pražské technice, jedním ze zakladatelů českého chemického názvosloví. Byl znám i jako všestraný hudebník. Narodil se 5.10.1872 v Hostinném jako syn velkoobchodníka s papírem, zemřel 10.11.1950 v Praze.
Otec poslal syna do Prahy studovat obchodní akademii, aby mohl převzít závod - Votoček však dal přednost chemii. Absolvoval pražskou techniku a po jejím ukončení odešel na 2 roky do barvířské školy v Mylhúzách, kde začal experimentálně a vědecky pracovat: výsledkem bylo dodnes známé Votočkovo činidlo, využívané v analytické chemii.
Z Mylhúz pak odešel na nějaký čas do Göttingenu, kde se soustřeďovala elita tehdejší chemie a fyziky. Zde ho profesor Tollens zasvětil do chemie cukrů, které se pak Votoček věnoval takřka celý život a za níž se mu dostalo mezinárodního uznání.
Roku 1895 se vrátil na pražskou techniku. Působil zde zprvu jako asistent, od roku 1900 jako soukromý docent a od roku 1907 jako řádný profesor experimentální chemie. Přednášel až do uzavření českých vysokých škol nacisty roku 1939.
Celkem přednášel patnáct let chemii anorganickou a třicet let chemii organickou. Svými pracemi v chemii cukru dosáhl světového uznání. Několik cukrů objevil a jím zavedené názvosloví pro metylpentózy bylo přijato mezinárodně. Kromě dominantního badatelského směru chemie cukrů zasáhl E. Votoček do mnoha dalších oblastí chemie. Tak například v analytické chemii vypracoval novou methodu merkurimetrického stanovení halogenů, sestavil řadu důmyslných přístrojů atd. Nezapomenutelná je jeho zásluha o české chemické návosloví, jež vytvořil spolu s A. Sommerem - Baťkem a také prosadil. Právem je považováno za nejdokonalejší a nejdůmyslnější chemické názvosloví v národním jazyce vůbec.

Zahraničními vědeckými styky otevřel cestu do mezinárodního vědeckého života svým žákům, z nich později vynikli například R. Lukeš či O. Wichterle.


Emil Votoček (5.10.1872 Hostinné - 11.10.1950 Praha) VŠCHT Praha

Mimořádný vzestup úrovně výuky chemie a vědeckého výzkumu na pražské polytechnice v první třetině dvacátého století je spojen s působením Emila Votočka, který zde byl od roku 1895 asistentem, od roku 1905 docentem a v roce 1907 se stal profesorem experimentální anorganické a organické chemie.

Jeho vědecká činnost, která zasahovala do oblasti organické, anorganické a analytické chemie, přinášela řadu let světový věhlas české chemii. Spolu s Jaroslavem Heyrovským, profesorem chemie na Univerzitě Karlově a nositelem Nobelovy ceny za chemii (1959), založil v roce 1929 reprezentační časopis Collection of Czechoslovak Chemical Communications, který dnes přináší vědecké práce českých a zahraničních chemiků publikované v anglickém jazyce. Profesor Votoček byl vynikajícím pedagogem. Jeho učebnice anorganické a organické chemie zůstaly nepřekonány po celá desetiletí a těžilo z nich několik generací chemiků. Zásadní význam mají dodnes jeho zásahy do oblasti českého chemického názvosloví.

Laboratoř prof. Emila  Votočka (5.10.1872 Hostinné - 11.10.1950 Praha)

Aktivita profesora Votočka byla unikátní nejen v oblasti chemických věd. Jeho záliby v lexikografii a frazeologii, podpořené četným cestováním, vyústily v řadu odborných překladů a zejména v několik slovníků, např. česko-francouzský nebo šestijazyčný česko-německo-anglicko-italsko-latinsko-francouzský. Profesor Votoček hrál na několik hudebních nástrojů a sestavil obsáhlý hudební slovník. Složil asi 70 uznávaných hudebních děl - písní a skladeb pro klavír a malé soubory. Jeho Téma s variacemi pro klavír a soprán vydala roku 1934 Hudební matice pražské Umělecké besedy a jeho orchestrální rapsodii Od svítání do soumraku měl po druhé světové válce na repertoáru orchestr FOK. Renesanční velikáni se vyskytují i v našem století. Votočkovo dílo znělo i na sjezdu chemických společností ve Zlíně.

Hudební skladba prof. chemie Emila  Votočka (5.10.1872 Hostinné - 11.10.1950 Praha)