06.03.2006 00:05:55
Přírodní látky
[vitamíny][hormony][enzymy][alkaloidy][terpeny][steroidy][flavony][sacharidy][bílkoviny]

Tak tohleto je naskenovaný velmi vzácný plakát z jednoho lechtivého časopisu "Chleo". Tato příloha zvaná "Bílé pláště a co v nich?" byla velmi populární a možná má spousta studentek ve skříňce nepublikovatelný obrázek "MC ukazuje, co pod pláštěm má doopravdy" (svaly, přece, co jiného ?)


Biokatalyzátory:[vitamíny][hormony][enzymy]
[alkaloidy][terpeny][steroly][flavony][sacharidy][bílkoviny]

ANORGANIC[názvosloví][strukturní vzorce][rovnice][chemie prvků]
ORGANIC[názvosloví][rovnice][reakční mechanismy][pravidla a pojmenované reakce]
[alkany][alkeny][alkiny][areny][hydroxysloučeniny][karbonylové sloučeniny][ kyseliny a jejich deriváty] [halogenderiváty][slouč. N, S, P, As a B][polymery]
OBECCHEM[tabulka][programy]
MATCHEM[výpočty vzorců][výpočty z rovnic][roztoky]
BIOCHEM[sacharidy][lipidy][heterocyklické sloučeniny][bílkoviny][biocykly][přírodní látky]
ANALYTIC[spektra][indikátory][činidla][důkazy prvků][pH]
GEOCHEM[minerály][krystaly]
HISTORCHEM [objevitelé][ osobnosti][humor]
CHEMICKÁ FYZIKA A FYZIKÁLNÍ CHEMIE[orbitaly][atomové jádro][pH][elektrochemie][radiochemie][chemická kinetika][termochemie][molekulová fyzika]


Go home