27.03.2010 15:46:15
Sacharidy
(glycidy, dříve též uhlohydráty, uhlovodany)
...předchází...
Kliknutím se dostanete ke kabinetu před výbuchem
...Udělal.Taky, co byste čekali, že. No ale schválně jestli poznáte, která kostra je MC.
..pokračování..

I. Monosacharidy - přehled ve vzorcích
Emil Hermann Fischer - německý chemik (1852 - 1919). Nositel Nobelovy ceny z roku 1902 Fischer [D-formy][L-formy]
Bernhard Christian Gottfried Tollens- německý chemik (30.7.1841-31.1.1918) Tollens - D-formy [a -anomery][b -anomery] L-formy [a -anomery][b -anomery]
Sir Walter Norman Haworth - britský organický chemik (1883 - 1950). Nositelem Nobelovy ceny za chemii z roku 1937 Haworth - D-formy [a -anomery][b -anomery] L-formy [a -anomery][b -anomery]

Všechny vzorce a formy u jednotlivých monosacharidů
přechod z Fischerovy na Tollensovu formu u glukosy a fruktosy
Povídání o monosacharidech od Jiřího Kysilky [zde] [originál]
Laboratorní experimenty (důkazy)

II. Oligosacharidy - přehled ve vzorcích
III. Polysacharidy - přehled ve vzorcích
Povídání o polysacharidech od Jiřího Kysilky [zde] [originál]
Povídání o slizech od Jiřího Kysilky [zde] [originál]
Povídání o glykosidech od Jiřího Kysilky [zde] [originál]
Ruffovo odbourávání cukrů (aldos)
Wohlova reakce - odbourávání cukrů (aldos)
Maltbyho pravidlo
[A ještě jeden odkaz na mono-, di- a polysacharidy]
Umělá sladidla, alkoholické cukry
Externí odkazy: výroba cukru , první kostka cukru byla z Dačic
Činidla sloužící k důkazu sacharidů:
Benediktovo činidlo Stanley Rossiter Benedict  (17.3.1884 - 21.12.1936) - americký chemik Rozpustí se 1,7 g modré skalice ... kliknutím k podrobnostem
Fehlingův roztok I Herman Christian von Fehling - německý chemik (9.6.1812 - 1.7.1885) Roztok síranu měďnatého (w = 7%) (kliknutím k dalším informacím, opředevším pak k zápisu reakcí).
Fehlingův roztok II Herman Christian von Fehling - německý chemik (9.6.1812 - 1.7.1885) Roztok hydroxidu sodného (10g) a vínanu draselno - sodného (35g) ve vodě (100 ml) (kliknutím k dalším informacím, opředevším pak k zápisu reakcí).
Selivanovo činidlo   Ve směsi kyseliny chlorovodíkové (50 ml ) a vody (50 ml ) se rozpustí resorcinol (0,05g). Slouží k rozlišení fruktosy od glukosy (fruktosa v roztoku s činidlem povařením rychle zčervená).
Tollensovo činidlo Bernhard Christian Gottfried Tollens- německý chemik (30.7.1841-31.1.1918) Do roztoku dusičnanu stříbrného (w = 5%; 2 ml ) se přidá kapka roztoku hydroxidu sodného (w = 10%) a dále se přidá za stálého míchání po kapkách roztok hydroxidu amonného (w = 2%) až do rozpuštění sraženiny
kliknutím k dalším informacím, opředevším pak k zápisu reakcí

[nahoru][go home]


ANORGANIC[názvosloví][strukturní vzorce][rovnice][chemie prvků]
ORGANIC[názvosloví][rovnice][reakční mechanismy][pravidla a pojmenované reakce]
[alkany][alkeny][alkiny][areny][hydroxysloučeniny][karbonylové sloučeniny][ kyseliny a jejich deriváty] [halogenderiváty][slouč. N, S, P, As a B][polymery]
OBECCHEM[tabulka][programy]
MATCHEM[výpočty vzorců][výpočty z rovnic][roztoky]
BIOCHEM[sacharidy][lipidy][heterocyklické sloučeniny][bílkoviny][biocykly][přírodní látky]
ANALYTIC[spektra][indikátory][činidla][důkazy prvků][pH]
GEOCHEM[minerály][krystaly]
HISTORCHEM [objevitelé][ osobnosti][humor]
CHEMICKÁ FYZIKA A FYZIKÁLNÍ CHEMIE[orbitaly][atomové jádro][pH][elektrochemie][radiochemie][chemická kinetika][termochemie][molekulová fyzika]


Go home