14.10.2013 19:43:19
Karbonylové sloučeniny
[názvosloví][reakční mechanismy][redoxní rovnice]

Homér: "Zrcadlo, zrcadlo ukaž mi, kdo je na světě nejkrásnější."
Homér: "..............ou,ou .......to nejsem já ???!!!"
MC: "Kdepak, to jsem přece já!!!"


Shockwave: aldehydy a ketony Shockwave: aldehydy a ketony Applety: Applet: formaldehyd a působení elektrofilních a nukleofilních částí Flash: aceton - propanon
Názvosloví aldehydů a ketonů Názvosloví odjinud
aldehydy-triviální, systematické (pravidla názvosloví)
ketony - názvosloví (pravidla názvosloví)
Reakční mechanismy aldehydů a ketonů
aldolová kondenzace teorie, obecně
acetaldehyd + formaldehyd,+ acetaldehyd, + aceton
propionaldehyd + formaldehyd,+ acetaldehyd, + aceton
butyraldehyd + formaldehyd, + acetaldehyd,+ aceton
aceton + formaldehyd,+ acetaldehyd, + aceton
butanon + formaldehyd,+ acetaldehyd, + aceton
diethylketon + formaldehyd,+ acetaldehyd, + aceton
Pozn.: Pro výše uvedený typ reakce je název "kondenzace" nepřesný, ve skutečnosti jde o "adici". Nic totiž nevypadává jako při "pravé kondenzaci", nicméně z tradičních důvodů používám pojem kondenzace
Applet: acetaldehyd + acetaldehyd profesor Holger Schickor:  Aldolová kondenzace (acetaldehyd + acetaldehyd)
Shockwave: aceton + formaldehyd Shockwave: Aldolová kondenzaceShockwave: aldehydy
Video: acetaldehyd + acetaldehyd Video: Aldolová kondenzace (acetaldehyd + acetaldehyd)
Mukaiyamova aldolová adice
Tvorba poloacetalů teorie, chloral+ ethylakohol, glukosa, fruktosa
Schiffova reakce - tvorba bisulfitů teorie, obecně, s acetaldehydem, s acetonem, německá verze
Reakce aldehydů s amoniakem a aminy
Schiffovy zásady (reakcí karbonylové sloučeniny a aminu)
Knoevenagelova syntéza kyselin z aldehydů
Reformatského reakce - syntéza hydroxykyselin z karbonylových sloučenin
Paalova-Knorrova reakce - syntéza furanů, pyrolů a thiofenů z ketosloučenin
Skraupova reakce - syntéza chinolinu z aminu a nenasycené karbonylové sloučeniny
Streckerova reakce - syntéza aminokyselin z kyanhydrinu karbonylové sloučeniny
Cannizarova reakce - disproporcionační reakce aldehydů
Tiščenkova reakce - disproporcionační reakce aldehydů
Wittigova reakce - syntéza alkenu z karbonylové sloučeniny a fosforanu
Cramovo pravidlo, Erlenmayerovo pravidlo, Beckmannův přesmyk
Výroby aldehydů a ketonů
Aromatických Friedel-Craftsova acylací:
acofenonu
benzaldehydu (Gatterman, Koch)
acetofenonu
propiofenonu
4-hydroxyacetofenonu
2-methylacofenonu
Étardova reakce - oxidace methylu na aldehydickou skupinu
Friesova reakce - příprava aromatických hydroxyketonů
Hoeschova reakce - příprava hydroxykarbonylové sloučeniny
Reimerova-Tiemannova reakce - příprava hydroxyaldehydů z fenolů
Sommeletova reakce - syntéza aldehydů z halogenderivátů
Vielsmeierova-Haackova reakce - syntéza aminoaldehydu
Redoxní rovnice karbonylových sloučenin (klikni)
Činidla sloužící k důkazu karbonylových sloučenin:
Benediktovo činidlo Stanley Rossiter Benedict  (17.3.1884 - 21.12.1936) - americký chemik Rozpustí se 1,7 g modré skalice ... kliknutím k podrobnostem
Fehlingův roztok Herman Christian von Fehling - německý chemik (9.6.1812 - 1.7.1885) Roztok síranu měďnatého (w = 7%) (kliknutím k dalším informacím, opředevším pak k zápisu reakcí).
Fehlingův roztok II Herman Christian von Fehling - německý chemik (9.6.1812 - 1.7.1885) Roztok hydroxidu sodného (10g) a vínanu draselno - sodného (35g) ve vodě (100 ml) (kliknutím k dalším informacím, opředevším pak k zápisu reakcí).
Schiffovo činidlo Hugo (Ugo) Josef Schiff - německý chemik (1834-1915) Kliknutím k tvorbě bisulfitů: teorie, obecně,s acetaldehydem, s acetonem
Tollensovo činidlo Bernhard Christian Gottfried Tollens- německý chemik (30.7.1841-31.1.1918) Do roztoku dusičnanu stříbrného (w = 5%; 2 ml ) se přidá kapka roztoku hydroxidu sodného (w = 10%) a dále se přidá za stálého míchání po kapkách roztok hydroxidu amonného (w = 2%) až do rozpuštění sraženiny
kliknutím k dalším informacím, opředevším pak k zápisu reakcí
Molekuly v molcon na stránkách http://dlapa.cz/

[nahoru][organická chemie][go home]


ANORGANIC[názvosloví][strukturní vzorce][rovnice][chemie prvků]
ORGANIC[názvosloví][rovnice][reakční mechanismy][pravidla a pojmenované reakce]
[alkany][alkeny][alkiny][areny][hydroxysloučeniny][karbonylové sloučeniny][ kyseliny a jejich deriváty] [halogenderiváty][slouč. N, S, P, As a B][polymery]
OBECCHEM[tabulka][programy]
MATCHEM[výpočty vzorců][výpočty z rovnic][roztoky]
BIOCHEM[sacharidy][lipidy][heterocyklické sloučeniny][bílkoviny][biocykly][přírodní látky]
ANALYTIC[spektra][indikátory][činidla][důkazy prvků][pH]
GEOCHEM[minerály][krystaly]
HISTORCHEM [historie][ slavní chemici][humor]
CHEMICKÁ FYZIKA A FYZIKÁLNÍ CHEMIE[orbitaly][atomové jádro][pH][elektrochemie][radiochemie][chemická kinetika][termochemie][molekulová fyzika]


Zpět na hlavní stránku