05.03.2005 11:56:10
Reformatského syntéza
Sergej Nikolajevič Reformatskij (1860-1934)

Zde se využívá organozinečnatých sloučenin k syntetickým účelům. Reakci lze provádět s estery kyselin, neboť méně reaktivní organozinečnaté sloučeniny neragují s esterovou skupinou.

Sergej Nikolajevič Reformatskij (1860-1934)-na ukrajině působící chemik
Kliknutím ke jmenovitým reakcím v organické chemii

[nahoru][jmenovité reakce][kyseliny][organická chemie][go home]
Kliknutím na hlavní stránku