24.10.2009 20:10:38
Jmenovité reakce v organické chemii

RNDr. Alena Havlíková Ing. Michael Canov Mgr. Gabriela Votavová Ing. Michal Kalenský

Tak zde jsou naši chemici komplet. I když, co je to za chemiky, když nemají ani pláště, že???


Jmenovité reakce na externích serverech: [reakce 1][reakce 2][reakce 3][reakce 4][reakce 5][reakce 6]

01. Dr. Homer Burton Adkins, Ph.D. (1892-1949) Adkinsova hydrogenace
02. Alexandr Jerminingeldovič Arbuzov - 11.9.1877 - 21.1.1968 Arbuzovova reakce - příprava esterů fosfonátů
03. Bernd Karl Georg Eistert (9.11.1902 - 22.5.1978) Arndtova-Eistertova syntéza kyselin
04. Johann Friedrich Wilhelm Adolf von Baeyer (31.10.1835 - 20.8.1917 Baeyer-Villigerova reakce - oxidace ketonů na estery nebo laktony
05. Derek Harold Richard Barton (8.9.1918 - 16.3.1998) Bartonovy reakce (dekarboxylace, deoxidace aj.)
06.   Bartova reakce - příprava arsonátu z diazoniové soli
07. Pierre Jacques Antoine Béchamp (16.10.1816 Bassing, Rakousko - 15.4.1908 Paříž, Francie) Béchampova reakce - příprava anilinu z nitrobenzenu
08.   Bischler-Napieralského syntéza isochinolinu
09.   Bouveaultova-Blancova reakce - redukce esteru kyseliny sodíkem
10. Hans Theodor Bucherer (1869-1949) Buchererova reakce - příprava naftylaminu z naftolu
11. Stanislao Cannizzaro - italský chemik (1826-1910) Cannizarova reakce - disproporcionační reakce aldehydů
12. Ludwig Claisen - německý chemik (1851-1930) Claisenova kondenzace - příprava esterů ketokyselin
13. Alexej Jevgeněvič Čičibabin - ruský chemik (1871-1945) - Alexei Yevgenievich Chichibabin Čičibabinova reakce - reakce dusíkatých heterocyklů
14. Lev Alexandrovič Čugajev (16.10.1873 - 23.9.1922) Čugajevova reakce - Čugajevova syntéza olefinů
15. Walter Dieckmann - německý chemik (1869-1925) Dieckmannova kondenzace - příprava esteru cyklické ketokyseliny
16. Otto Paul Hermann Diels - německý chemik (1876-1954) Nobelova cena za chemii 1950
Kurt Alder - německý chemik (1902-1958) Nobelova cena za chemii 1950 Dielsova-Alderova reakce - reakce dienu s nenasycenou sloučeninou
17.   Étardova reakce - oxidace methylu na aldehydickou skupinu
18. Emil Hermann Fischer - německý chemik (1852-1919) - nositel Nobelovy ceny za chemii (1902) Fischerova syntéza indolu
19. Charles Friedel (1832-1899) - francouzský chemik
James Mason Crafts (1839-1917) - americký chemik Friedelova-Crafsova acylace
20. Charles Friedel (1832-1899) - francouzský chemik
James Mason Crafts (1839-1917) - americký chemik Friedelova-Crafsova alkylace
21.   Friesova reakce - příprava aromatických hydroxyketonů
22. Siegmund Gabriel Gabrielova reakce - příprava primárních aminů
23.   Galatova syntéza aminokyselin
24. Ludwig Gattermann - německý chemik (20.4.1860-20.6.1920) Gattermannova reakce
25. Ludwig Gattermann - německý chemik (20.4.1860-20.6.1920) Gattermannova syntéza
26. Johann Peter Griess (6.9.1829-30.8.1888) -německý chemik Griessova reakce -příprava nitrofenolu z diazoniových solí
27. Victor Grignard - francouzský chemik (6.5.1871-13.12.1935) Grignardova syntéza kyselin
28. Fritz Haber -  německý fyzikální chemik (1868 - 1934)
Carl Bosch (1874 - 1940) Haber-Boshova syntéza amoniaku
29. Nikolaj Dimitrijevič Zelinskij (6.2.1861-31.7.1953) -sovětský chemik pocházející z moldavského Kišiněva
Jacob Volhard (4.6.1834-14.1.1910) - německý chemik Carl Magnus von Hell (8.9.1849-11.12.1926) - německý chemik Hellova-Volhardova-Zelinského halogenace kyselin
30.   Hoeschova reakce - příprava hydroxykarbonylové sloučeniny
31. Aleksandr Porfirevich Borodin - ruský chemik (12.11.1833-15.2.1877] Hunsdieckerova reakce - výroba halogenderivátů
32. Heinrich Kiliani - německý chemik (1855-1945)
Emil Hermann Fischer - německý chemik (1852-1919) - nositel Nobelovy ceny za chemii (1902) Killianiho-Fischerova výstavba cukrů (aldos)
33. Heinrich Emil Albert Knoevenagel (18.6.1865-11.8.1921) Knoevenagelova syntéza kyselin z aldehydů
34. Adolph Wilhelm Hermann Kolbe - německý chemik (27.9.1818-25.1.1884) Kolbeho elektrosyntéza - příprava alkanů a dikarboxylovaných kyselin
35. Adolph Wilhelm Hermann Kolbe - německý chemik (27.9.1818-25.1.1884)
Rudolf William Schmitt - německý chemik (5.8.1830-18.2.1898) Kolbeho-Schmittova reakce - příprava hydroxykyselin z fenolátů
36. Michail Grigorjevič Kučerov - ruský chemik (3.6.1850-26.6.1911) Kučerovova reakce - adice na ethyn
37. Albert Ladenburg (3.9.1842-15.8.1911) - německý chemik Ladenburgova redukce pyridinu
38. Otto Wallach (27.3.1847-26.2.1931) - německý chemik - Nobelova cena 1910 Leuckartova-Wallachova redukční aminace
39. Adolf Lieben (3.12.1836-6.6.1914)- rakouský chemik Liebenova (haloformová) reakce - příprava solí kyselin a haloformu
40. Hans Leberecht Meerwein (30.5.1879-24.10.1965) Meerweinova-Ponndorfova redukce
41. Prof. Arthur Michael - americký chemik (7.8.1853-1942) Michaelova adice
42. Wilhelm Traugott Michler (27.12.1846-26.11.1889) Michlerův keton - výroba z derivátů anilinu a fosgenu
43.   Malonesterová syntéza kyselin
44. Mukaiyamova aldolová adice Mukaiyamova aldolová adice
45.   Nitrilová syntéza kyselin
46. Ludwig Knorr Paalova-Knorrova reakce - syntéza furanů, pyrolů a thiofenů z ketosloučenin
47. Sir William Henry Perkin (12.3.1838-14.7.1907) - anglický chemik Perkinova reakce - syntéza kyselin z aromatických aldehydů a anhydridů
48. Sergej Nikolajevič Reformatskij (1860-1934)-na ukrajině působící chemik  Reformatského reakce - syntéza hydroxykyselin z karbonylových sloučenin
49.   Reimerova-Tiemannova reakce - příprava hydroxyaldehydů z fenolů
50. Otto Ruff (1871-1939) - německý chemik Ruffovo odbourávání cukrů (aldos)
51. Traugott Sandmeyer - švýcarský chemik (15. 9.1854 - 9. 4. 1922) Sandmayerova reakce - reakce diazoniových solí
52.   Schiemannova reakce - příprava fluorderivátů z diazoniových solí
53. Hugo (Ugo) Josef Schiff - německý chemik (1834-1915) Schiffovo reakce - příprava aldehyd či keton-bisulfitů z karbonylových sloučenin a hydrogensiřičitanu
54. Howard Ensign Simmons - americký chemik (17.6.1929-26.4.1997) Simmonsova-Smithova reakce - příprava cyklopropanu z alkenů
55. Zdenko Hans Skraup - český chemik (3.3.1850 v Praze - 10.9.1910 ve Vídni), synovec autora melodie české hymny Františka Škroupa Skraupova reakce - syntéza chinolinu z aminu a nenasycené karbonylové sloučeniny
56.   Sommeletova reakce - syntéza aldehydů z halogenderivátů
57. Adolf Strecker - německý chemik z Darmstadtu (1822 - 1871) Streckerova reakce - syntéza aminokyselin z kyanhydrinu karbonylové sloučeniny
58. Vjačeslav Jevgeněvič Tiščenko  - ruský chemik (7.8.1861-25.2.1941) Tiščenkova reakce - disproporcionační reakce aldehydů
59. Anton Vilsmeier - německý chemik (12.6. 1894 - 12.2.1962) Vielsmeierova-Haackova reakce - syntéza aminoaldehydu
60. Otto Wichterle (27.10.1913 - 18.8.1998) Wichterlova reakce - syntéza cyklického ketonu s nenasyceným halogenderivátem
61. Georg Wittig - německý chemik, profesor v Heidelbergu (1897-1987) - nositel Nobelovy cena za chemii 1979 Wittigova reakce - syntéza alkenu z karbonylové sloučeniny a fosforanu
62. Prof. Dr. Alfred Wohl Wohlova reakce - odbourávání cukrů (aldos)
63. Charles Adolphe Wurtz - francouzský chemik (1817-1884) Wurtzova reakce - syntéza alkanu z halogenderivátu

ANORGANIC[názvosloví][strukturní vzorce][rovnice][chemie prvků]
ORGANIC[názvosloví][rovnice][reakční mechanismy][pravidla a pojmenované reakce]
[alkany][alkeny][alkiny][areny][hydroxysloučeniny][karbonylové sloučeniny][ kyseliny a jejich deriváty] [halogenderiváty][slouč. N, S, P, As a B][polymery]
OBECCHEM[tabulka][programy]
MATCHEM[výpočty vzorců][výpočty z rovnic][roztoky]
BIOCHEM[sacharidy][lipidy][heterocyklické sloučeniny][bílkoviny][biocykly][přírodní látky]
ANALYTIC[spektra][indikátory][činidla][důkazy prvků][pH]
GEOCHEM[minerály][krystaly]
HISTORCHEM [objevitelé][ osobnosti][humor]
CHEMICKÁ FYZIKA A FYZIKÁLNÍ CHEMIE[orbitaly][atomové jádro][pH][elektrochemie][radiochemie][chemická kinetika][termochemie][molekulová fyzika]

Go home