06.11.2004 13:47:02
Cannizarova reakce
Stanislao Cannizzaro - italský chemik (1826-1910)

Jedná se o disproporcionační reakci aldehydů v zásaditém prostředí, kteří nemají na a uhlíku žádný atom vodíku.
Příklad č.1
Schématicky:
benzaldehyd disporoporcionuje v zásaditém prostředí na benzylalkohol a benzoan
2C6H5CHO + OH-1 ----> C6H5CH2OH + C6H5COO-1
Podrobný zápis:
Benzaldehyd je atakován v zásaditém prostředí Uvolňuje se hydridový anion kyselina benzoová
        kyselina benzoová
Benzaldehyd je atakován hydridem
     
+ kyselina benzoová benzylalkohol + kyselina benzoová
    kyselina benzoová   benzylalkohol   benzoan
Příklad č.2
furfural 2-furfurylalkohol + draselná sůl pyroslizové kyseliny
furfural   2-furfurylalkohol   draselná sůl pyroslizové kyseliny
Pozn.: U aldehydů majících na uhlíku a vodík se za týchž podmínek uplatňuje aldolizace. Pouze za určitých podmínek nastává Tiščenkova reakce.
Kliknutím ke jmenovitým reakcím v organické chemii

[nahoru][jmenovité reakce][aldehydy a ketony][organická chemie][go home]
Kliknutím na hlavní stránku