02.04.2005 14:41:04
Lev Alexandrovič Čugajev (16.10.1873 - 23.9.1922)

Lev Alexandrovič Čugajev (16.10.1873 - 23.9.1922)Ruský chemik a bakteriolog. Zabýval se rozličnými oblastmi chemie. Dle jeho jména jsou pojmenovány: Čugajevovo činidlo, Čugajevova reakce a Čugajevovo pravidlo.

Čugajev jako dítě začal studium na 1. moskevské kadetní škole, kde skončil kurz v roce 1889. Následující rok dokončil střední vzdělání na IV. moskevském gymnáziu. Vysokoškolské vzdělání pak získal na Matematicko-fyzikální fakultě Moskevské univerzity, kterou ukončil v roce 1895. V letech 1903 až 1904 pracoval v bakteriologickém ústavu při Moskevské universitě, kde veškerý čas trávil v laboratoři. V roce 1904 stal profesorem na Moskevském technickém, učilišti.

Čugajev se stal již v roce 1900 docentem Moskevské university. V roce 1903 se stal dokonce soukromým profesorem na této universitě. V roce 1903 dokončil magisterskou dizertační práci, která se zabývala terpeny, v roce 1906 pak doktorantskou disertační práci, která se zabývala komplexními sloučeninami. . V dalším období napsal množství - přes 50 - dalších odborných statí.

Další informace na ruských serverech zde, zde a zde

Lev Alexandrovič Čugajev (16.10.1873 - 23.9.1922)

 


[nahoru][činidla][analytická chemie][go home]
Kliknutím na hlavní stránku