20.01.2019 18:07:08
Molekulová fyzika
Kliknutím ke článku: Bush nařídil zabít bin Ládina
Tady je oficiální prohlášení dvou nejhledanějších lidí na světě: Jsme jen nevinní králičci"


Avogadrova konstanta (Petr Slavíček - historie)


Java applety Java applety

01 Difůze plynů v závislosti na teplotě a molární hmotnosti
02 Plynový simulátor
03 Plyny v ideální atmosféře
04 Stavová rovnice pro ideální plyn
05. Ideální plyn
06 Ideální plyn 2
07 Izotermický děj - zákon Boylův-Mariottův (pro plyny)
08 Izotermický děj - podruhé zákon Boylův-Mariottův (pro plyny)
09 Izochorický děj - zákon Charlesův (pro plyny)
10 Argon - kinetika částic v závisloti na teplotě
11 Maxwellovo rozdělení rychlostí molekul plynů
12 Maxwellovo rozdělení rychlostí molekul plynů v závislosti na teplotě a druhu plynu
13 Maxwellovo rozdělení rychlostí molekul plynů v závislosti na teplotě
14 Maxwellovo rozdělení rychlostí molekul různých plynů při teplotě 1000 a 2000 K
15 Maxwellovo rozdělení rychlostí molekul plynů v závislosti na teplotě v balónu
16 Lenardův- Jonesův simulátor rozdělení rychlostí plynů
17 Závislost vlastností atomů prvků (H až Ca) - elektronegativita, ionizační energie, elektronová afinita, atomový poloměr, teplota tání
18 Atomové poloměry 15 prvků
19 Virtuální chemická laboratoř
20 Carnotův cyklus (kruhový děj plynu) - kliknout na refresh
21 Animace: plyn versus kapalina
Applety: [jádro][molekulová fyzika][kinetika][radiační chemie][rovnováha][orbitaly][rovnice][titrační křivky][video]

ANORGANIC[názvosloví][rovnice][chemie prvků]
ORGANIC[názvosloví][rovnice][reakční mechanismy][pravidla a pojmenované reakce][alkany][alkeny][alkiny][areny][hydroxysloučeniny][karbonylové sloučeniny][ kyseliny a jejich deriváty] [halogenderiváty][slouč. dusíku, síry, fosforu, arsenu a bóru][polymery]
OBECCHEM[tabulka][vzorce][programy]
MATCHEM[výpočty vzorců][výpočty z rovnic][roztoky]
BIOCHEM[sacharidy][heterocyklické sloučeniny][biocykly][přírodní látky]
ANALYTIC[spektra][pH][indikátory][činidla][důkazy prvků]
GEOCHEM[minerály][krystaly][radiochemie]
HISTORCHEM [objevitelé][ osobnosti][humor]
CHEMICKÁ FYZIKA A FYZIKÁLNÍ CHEMIE[orbitaly][atomové jádro][pH][elektrochemie][termochemie][molekulová fyzika]