26.10.2009 20:05:03
Pravidla v organické chemii

"Ahoj Vašku, jak se má Dáša ? Ne nevadí mi, že přijedeš, jenom mi prosím tě řekni to číslo na Billíka.... 001007 ? Já si to myslel. Jo a uvidíme se na srazu nejvýznamnějších chemiků. Hmm a to sem ti říkal, že visíš nad umyvadlem ? Ne, to se nasměješ, až přijedeš"


01. Henry Edward Armstrong Armstrongovo-Wynnovo pravidlo - sulfonace sulfonaftalenu
02. Konrad Julius Bredt Bredtovo pravidlo - bicykly
03. Donald J. Cram (22.4.1919-17.6.2001) - americký chemik - Nobelova cena  1987 Cramovo pravidlo - karbonylové sloučeniny
04. Richard August Carl Emil Erlenmayer (1825-1909) - německý chemik Erlenmayerovo pravidlo - enol a oxo formy
05. August Wilhelm von Hofmann (1818-1892) - německý chemik Hofmannovo pravidlo - tetralakylamoniové soli
06. Erich Armand Arthur Joseph Hückel (9.8.1896-1980) - německý fyzikální chemik Hűckelovo pravidlo - určení o aromatičnosti
06. Leopold Ruzicka - Lavoslav Růžička  - po kliknutí podrobnosti Ruzickovo isoprenové pravidlo
07. Morris Selig Kharasch - ukrajinsko-americký chemik (24.8.1895-7.10.1957) - po kliknutí podrobnosti Kharaschovo pravidlo - reakce alkenů
08.   Maltbyho pravidlo - sacharidy
09. Vladimír Vasilevič Markovnikov - ruský chemik (22.12.1838-?.2.1904) Markovnikovo pravidlo - reakce alkenů
10. Alexandr Michajlovič Zajcev - ruský chemik (22.7.1841-1.9.1910) Zajcevovo pravidlo - příprava alkenů

ANORGANIC[názvosloví][strukturní vzorce][rovnice][chemie prvků]
ORGANIC[názvosloví][rovnice][reakční mechanismy][pravidla a pojmenované reakce]
[alkany][alkeny][alkiny][areny][hydroxysloučeniny][karbonylové sloučeniny][ kyseliny a jejich deriváty] [halogenderiváty][slouč. N, S, P, As a B][polymery]
OBECCHEM[tabulka][programy]
MATCHEM[výpočty vzorců][výpočty z rovnic][roztoky]
BIOCHEM[sacharidy][lipidy][heterocyklické sloučeniny][bílkoviny][biocykly][přírodní látky]
ANALYTIC[spektra][indikátory][činidla][důkazy prvků][pH]
GEOCHEM[minerály][krystaly]
HISTORCHEM [objevitelé][ osobnosti][humor]
CHEMICKÁ FYZIKA A FYZIKÁLNÍ CHEMIE[orbitaly][atomové jádro][pH][elektrochemie][radiochemie][chemická kinetika][termochemie][molekulová fyzika]