August Wilhelm von Hofmann (1818-1892) - německý chemik 06.03.2005 00:39:55
Hofmannovo pravidlo
August Wilhelm von Hofmann (1818-1892)

Při eliminačních reakcích tetraalkylamoniových solí vzniká nejméně alkylovaný olefin.
Pozn. výsledný olefin je opačný než při vzniku dle Zajcevova pravidla.

Zdůvodnění a vysvětlení:
Amoniová skupina působí -I efektem. Přitahuje k sobě elektronovou hustotu a tím způsobuje na b uhlících snížení elektronové hustoty a částečný kladný náboj. To zvyšuje snadnost odštěpení vodíkového kationtu, nebo-li zvyšuje se kyselost.
Náboj po odtržení vodíkového kationtu:
-1+d<l1l
Pamatuj tuto zásadu: sloučenina se "snaží" mít co nejmenší náboj. Pokud má vzniknout ion (ať už kation nebo anion) nejsnáze vznikne tam, kde je náboj kompenzován částečným nábojem opačného znaménka, neboli tam, kde je náboj v absolutní hodnotě menší než jedna.
Alkylová skupina, působí na něj +I efektem. Alkylová skupina totiž odpuzuje elektrony a její zásluhou vzniká na b uhlíku částečně záporný náboj. To ztěžuje snadnost odštěpení vodíkového kationtu, nebo-li snižuje se kyselost.
Náboj po odtržení vodíkového kationtu:
-1-d>l1l
Pamatuj tuto zásadu: sloučenina se "snaží" mít co nejmenší náboj. Pokud má vzniknout ion (ať už kation nebo anion) nejhůře vznikne tam, kde je náboj větší v absolutní hodnotě než jedna.
Amoniová skupina působí -I efektem. Přitahuje k sobě elektronovou hustotu a tím způsobuje na b uhlících snížení elektronové hustoty a částečný kladný náboj. To zvyšuje snadnost odštěpení vodíkového kationtu, nebo-li zvyšuje se kyselost. Pokud však s b uhlíkem sousedí alkylová skupina, působí na něj +I efektem. Alkylová skupina totiž odpuzuje elektrony a její zásluhou vzniká na b uhlíku částečně záporný náboj. To ztěžuje snadnost odštěpení vodíkového kationtu, nebo-li snižuje se kyselost. Celkovým výsledkem tudíž je to, že alkylová skupina stěžuje odštěpení vodíkového kationtu a tudíž vzniká nejméně alkylovaný olefin (opak při vzniku dle Zajcevova pravidla).
(Pozn. +I efekt stoupá v pořadí: CH3 < CH3CH2 < (CH3)2CH
Příklad:
isobutyltrimethylamonium   isobutyltrimethylamonium   but-1-en      
-I efekt
+ ANO
isobutyltrimethylamonium   isobutyltrimethylamonium   but-2-en      
-I efekt
+ NE
Kliknutím k pravidlům v organické chemii

[nahoru][pravidla][alkeny][organická chemie][go home]
Kliknutím na hlavní stránku