26.02.2006 15:58:25
Alkeny (olefiny)
[názvosloví][reakční mechanismy][redoxní rovnice]


Věřte nebo ne, ale toto není fotomontáž, ale fotka MC z vánoční besídky v mateřské školce

Názvosloví alkenů, cykloalkenů, nenasycených bicyklů, spirosloučenin a annulenů
redoxní rovnice alkenů
Reakční mechanismy alkenů
Adice elektrofilní (teorie, Markovnikovo pravidlo)
Propylen s chlorovodíkem, s chlorem, hydratace propylenu
Animace s ethylenem: Ae bromace profesor Holger Schickor:  Adice elektrofilní - adice ethylenu (uloženo přímo na těchto stránkách) Ae bromace Ae bromace etylenu Ar hydrogenace profesor Holger Schickor:  Adice radikálová (hydrogenace ethylenu)
Shockwave: Ar hydrogenace ethylenu Katalyzovaná hydrogenace ethylenu (radikálový mechanismus) Quick time: Hydroformylace alkenu Hydroformylace alkenu
Adice radikálová (Kharashovo pravidlo): propylen s bromovodíkem za katalýzy dibenzoylperoxidu
Dielsova-Alderova reakce - reakce dienu s nenasycenou sloučeninou
Polymerace alkenů
Hydrogenace a dehydrogenace z VŠ zde uložené [html] [pdf]
Alkylace, izomerizace, oligomerace, hydratace z VŠ [html-odjinud] [pdf-zde]
Karbonylace z VŠ [html-odjinud] [pdf-zde]
Výroby alkenů:
Z alkoholů dehydratací (zde klik k teorii). Zde s podrobnými mechanismy reakce mi mechanismy reakce ethanolu s kyselinou sírovou a s fosforečnou. a reakce but-2-enolu s kyselinou sírovou
Rovnice dalších dehydratací s
uplatněním Zajcevova pravidla (zde hyperkonjugace)
Dehydrohalogenace - eliminace halogenderivátů (hyperkonjugace, Zajcevovo pravidlo)
Z kvartérních amoniových solí (Hofmannovo pravidlo)
Wittigova reakce - syntéza alkenu z karbonylové sloučeniny a fosforanu,

[nahoru][názvosloví alkenů][redoxní rovnice alkenů][reakční mechanismy][organická chemie][go home]


ANORGANIC[názvosloví][rovnice][chemie prvků]
ORGANIC[názvosloví][rovnice][reakční mechanismy][pravidla a pojmenované reakce][alkany][alkeny][alkiny][areny][hydroxysloučeniny][karbonylové sloučeniny][ kyseliny a jejich deriváty] [halogenderiváty][slouč. dusíku, síry, fosforu, arsenu a bóru][polymery]
OBECCHEM[tabulka][vzorce][programy]
MATCHEM[výpočty vzorců][výpočty z rovnic][roztoky]
BIOCHEM[sacharidy][heterocyklické sloučeniny][biocykly][přírodní látky]
ANALYTIC[spektra][pH][indikátory][činidla][důkazy prvků]
GEOCHEM[minerály][krystaly]
HISTORCHEM [objevitelé][ osobnosti][humor]
CHEMICKÁ FYZIKA A FYZIKÁLNÍ CHEMIE[orbitaly][atomové jádro][pH][elektrochemie][radiochemie][chemická kinetika][termochemie][molekulová fyzika]


Go home