28.04.2003 23:05:08
Alkeny AE 2-chlorpropan z propylenu

Schématický zápis
C3H6
              HCl
C3H7Cl
Podrobný zápis
Chlorovodík sehetrolyticky štěpí na chloridový anion Cl-a vodíkový kation H+, který je elektrofilním činidlem.
+
      -
+ H+
Vodíkový kation H+se napojuje na dvojnou vazbu dle Markovnikova pravidla přes tzv. p komplex (porovnej s arény)
H+
     
Chloridový anion se naváže na vzniklý karbokation.
     
[adice elektrofilní][propylen s chlorovodíkem][propylen s chlorem]

[nahoru][reakční mechanismy][alkeny][organická chemie][go home]
Kliknutím na hlavní stránku