10.09.2004 21:37:18
Elektrofilní adice alkenů

Pro uhlíky obsahující dvojnou vazbu platí, že mají hybridní orbitaly sp2.(doporučuji kliknout sem a sem).To znamená, že každý z uhlíků má 3 vazby s Mimoto se mezi váže mezi uhlíky 1 vazba p tvořena orbitaly pz . Vzhledem k jejich "piškotovému" tvaru, způsobuje vazba p zvýšenou elektronovou hustotu nad a pod spojnicí jader atomů.To znamená, že je elektronový mrak velmi snadno napadnutelný, jinými slovy "vhodný terč" pro činidlo s deficitem elektronů (elektrofilní činidlo). Adice probíhá dle Markovnikova pravidla
Propylen s chlorovodíkem a s chlorem, hydratace propylenu

[nahoru][reakční mechanismy][alkeny][organická chemie][go home]